contact
MyEtwie
In de kijker

Onze bibliografie blaast 30 kaarsjes uit!

Gepubliceerd op 05/08/2021
Categorie
bibliografie_pixabay_geenattributie
Foto: De bibliografie 'Industrieel erfgoed en industriële archeologie in België' bestaat in 2021 30 jaar!

Onze online bibliografie blaast dit jaar 30 kaarsjes uit! Met bijna 9000 titels is de lopende 'Bibliografie Industriële Archeologie en Industrieel Erfgoed in België' uitgegroeid tot de referentie in het onderzoek naar industrieel erfgoed in ons land. Deze mijlpaal biedt een goede gelegenheid om terug te blikken op het ontstaan van de bibliografie en stil te staan bij de evolutie en de inhoud ervan. We starten deze reeks met de rubriek 'thesis'.

Licentiaatsverhandeling, masterproef en doctoraat

Van bij de start heeft de Bibliografie veel aandacht voor eindwerken die aan hogescholen en universiteiten worden geschreven en die verband houden met industriële of sociaaleconomische geschiedenis. Het is niet toevallig dat de eerste gespecialiseerde verhandelingen in de jaren 1970 voornamelijk verschijnen aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Het is ook aan deze instelling dat de Werkgroep Industriële Archeologie (WIARUG) is ontstaan. In Antwerpen komt de opleiding 'Monumenten- en Landschapszorg' tot ontwikkeling, met een reeks interessante studies die diverse facetten van de zorg voor onroerend erfgoed onderzoeken. In het zog van een aantal specialisten nemen het aantal studies stelselmatig toe vanaf de jaren 1980, met een zeer grote toename vanaf 2010. De diversiteit aan instellingen en opleidingen waar het onderzoek gebeurt, valt op. Van geschiedenis, kunstwetenschappen en archeologie, tot economie, handelswetenschappen, architectuur en erfgoedstudies: deze voorbeelden tonen aan dat vanuit heel wat verschillende blikken naar het industrieel en technisch verleden/erfgoed gekeken wordt. En die multidisciplinariteit, dat is een enorme troef die zichtbaar wordt in ons thesisoverzicht.

Trends in het onderzoek?

Onze inspanningen om een nieuwe website te maken, gaan hand in hand met een grondige opkuis van de data in de Bibliografie. De rubriek 'thesis' is de eerste set referenties die zeer grondig is opgeschoond. In totaal zijn 322 beschikbare titels verrijkt met permalinks, thema's in onze kennisbank en individuele pagina's van actoren en gemeentes. Een aantal trends in het onderzoek, die we eerder al vaststelden in onze onderzoeksbalans, vallen op:

  • De meest populaire onderzoeksthema's zijn de textiel- en brouwerijsector;

  • Op een aantal uitzonderingen na, weegt het onderzoek naar de roerende en vooral immateriële aspecten van industrieel en technisch erfgoed minder zwaar door dan onroerend erfgoed of historische probleemstellingen;

  • Verhandelingen die het industrieel of technisch erfgoed integraal behandelen, zijn quasi onbestaande;

  • De keuze voor een TWIE-thema is sterker gebonden aan de individuele promotor dan aan een instelling.

Oproep

De Bibliografie is lopend en wordt dus zeer regelmatig aangevuld. Ontbreekt er een verhandeling in de databank? Contacteer dan snel Joeri via joeri@etwie.be

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...