contact
MyEtwie
Actor

Patrick Viaene

  • Onderzoeker
  • Expert
Patrick Viaene (Oudenaarde, 1953) studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent. Hij was een van de pioniers die de industriële archeologie in Vlaanderen op de kaart zetten. Hij werkte onder meer als wetenschappelijk medewerker bij het MIAT, nu Industriemuseum, in Gent en La Fonderie in Brussel. Patrick Viaene was in 1995 stichtend lid en van 2004 tot 2012 voorzitter van SIWE vzw (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed). Hij is sedert 1990 actief lid en correspondent van de internationale organisatie TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Hij doceerde van 1994 tot 2018 cultuurvakken en het Seminarie "Kunst en Industrie - Arbeid in Beeld" in de KASK-Gent (School of Arts). Hij doceert van 1996 tot heden over industrieel erfgoed binnen de opleiding Monumenten- en Landschapszorg, heden Erfgoedstudies (Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen). Hij was bestuurder van VCM / Forum voor Erfgoedverenigingen, startte mee META op (Mobiel Erfgoed Tram & Autobus) en is actief binnen de vzw Zuiderpershuis. Patrick Viaene is in Vlaanderen en Brussel een vurig pleitbezorger voor zinvolle herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed. Hij ijvert voor meer erkenning van de industriële cultuur in het algemeen en het doorbreken van hardnekkige barrières tussen enerzijds de domeinen technologie, industrie, economie en anderzijds de kunst en cultuurwereld.
Titel Auteur Jaar
Achtste ICCIH, of het verslag van een ooggetuige Patrick VIAENE 1993 Bekijk de publicatie
Algunes consideracions sobre el desenvolupament recent de l'arqueologia industrial a Bèlgica Patrick VIAENE 1994 Bekijk de publicatie
Back from Canada of: welke toekomst voor het industrieel erfgoed van de wereld? Patrick VIAENE 1994 Bekijk de publicatie
Basiscursus toeristische gids 2003-2004. "Toerisme en industrieel erfgoed". Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België (mei 1992) Peter SCHOLLIERS 1992 Bekijk de publicatie
Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België. Deel 16. Brigitte DE MEYER 2007 Bekijk de publicatie
Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België. Deel 18. Brigitte DE MEYER 2009 Bekijk de publicatie
Bibliografie van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed in België Deel II Peter SCHOLLIERS 1992 Bekijk de publicatie
Brouwerijmusea in Vlaanderen: een status quaestionis Patrick VIAENE 2000 Bekijk de publicatie
Culture industrielle et désindustrialisation en Belgique Patrick VIAENE 1998 Bekijk de publicatie
De herbestemming van de s'Hertogenmolens: geen alleenstaand geval Patrick VIAENE 2004 Bekijk de publicatie
De laatste twee gashouders van Vlaanderen Guido DESEIJN 1993 Bekijk de publicatie
De lage-druk machinezaal van de electriciteitscentrale S.P.E Patrick VIAENE 1991 Bekijk de publicatie
De ontwikkeling van de industriële architectuur te Brussel. Een schematisch voorbeeld Patrick VIAENE 2004 Bekijk de publicatie
De verzamelaar en de geschiedenis van de technieken. Enkele persoonlijke stellingnamen Patrick VIAENE 2001 Bekijk de publicatie
Droge dokken langs de Voorhaven Patrick VIAENE 1991 Bekijk de publicatie
Een concept voor een Mijnstreekmuseum voor Limburg en Vlaanderen Patrick VIAENE 1996 Bekijk de publicatie
Een fabrieksgebouw staat niet alleen! Een proeve van schematische leidraad Patrick VIAENE 2004 Bekijk de publicatie
Eureka en / in het museum Patrick VIAENE 1992 Bekijk de publicatie
Eureka te boek Patrick VIAENE 1992 Bekijk de publicatie
Fabrieksmerken en gedeponeerde modellen als getuigen van inventiviteit en dynamisme van de industriële maatschappij Patrick VIAENE 1992 Bekijk de publicatie
Figürliche Dekoration in der belgischen Industriearchitektur Patrick VIAENE , Patrick VIAENE 2022 Bekijk de publicatie
Graanmaalderijen in Vlaanderen Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
Hergebruik van industrieel erfgoed, een begrip met een meervoudige betekenis Patrick VIAENE 2004 Bekijk de publicatie
Hergebruik van industrieel erfgoed. Een begrip met een meervoudige betekenis. Vijf kritische stellingen over reconversie van industrieel erfgoed. Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Hergebruik van industrieel erfgoed. Een begrip met meervoudige betekenis Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Het garagegebouw Citroën te Brussel Patrick VIAENE 1993 Bekijk de publicatie
Het zevende internationaal congres voor het behoud van het industrieel erfgoed Patrick VIAENE 1990 Bekijk de publicatie
IJzersterke bruggen. Een restauratiestudie naar de drie ijzeren bruggen van Tour & Taxis te Brussel. Jubelfeestbrug, Jean Dubrucqbrug en Demeerbrug Frances KANNEKENS 2018 Bekijk de publicatie
Industrial heritage '92. Belgium. National Report. The 8th international conference for the conservation of the industrial heritage. Madrid Patrick VIAENE 1992 Bekijk de publicatie
Industriearchäologie in Belgien. Ein Führer zu Museen und Denkmälern.Kleine Reihe Patrick VIAENE 1991 Bekijk de publicatie
Industrieel erfgoed te Ronse: Tissage Mécanique Vandendaele, Trivier, Verlinden et Derodere en Filature Achille Dopchie Joke HENDERICKX 2010 Bekijk de publicatie
Industriële archeologie in België Patrick VIAENE 1986 Bekijk de publicatie
Industriële archeologie in België : een practische wegwijzer Patrick VIAENE 1991 Bekijk de publicatie
Industriële archeologie: noden en perspectieven van het veldwerk Patrick VIAENE 1999 Bekijk de publicatie
Ingenieurs en hun erfgoed. Een educatieve verkenningstocht naar de technische relicten van Belgische ingenieurs Patrick VIAENE , Karel HAUSTRAETE, Bruno DE CORTE 2009 Bekijk de publicatie
Koolputterserfgoed in Noord-Frankrijk, Wallonië, beide Limburgen en het Akense mijnbekken Patrick VIAENE 1996 Bekijk de publicatie
L'esprit 'loft' : une nouvelle vie pour des anciennes usines. Patrick VIAENE 2002 Bekijk de publicatie
L'interdisciplinarité de l'archéologie industrielle, avantage et/ou désavantage, une vision personnelle sur base de quelques réalisations dans le domaine de l'archéologie industrielle en Belgique. Industry, man and landscape. Industrie, homme et paysage Patrick VIAENE 1990 Bekijk de publicatie
La Flandre et son patrimoine industriel. Approche comparative avec d'autres expériences. Tourisme, culture et industrie Patrick VIAENE 1998 Bekijk de publicatie
Le patrimoine charbonnier en Belgique, expériences de sauvegarde, valorisation et finalités. Actes du XIeme Colloque national de Trégastel. Trégastel, 3-4-5 octobre 1994 Patrick VIAENE 1994 Bekijk de publicatie
Le patrimoine industriel de l'argo-alimentaire en Flandre et en Wallonie Patrick VIAENE 2000 Bekijk de publicatie
Le patrimoine industriel en Flandre P. VIAENE 1996 Bekijk de publicatie
Le patrimoine industriel en Flandre. P. VIAENE 2006 Bekijk de publicatie
Lichaam en hygiëne. Naar de wortels van de huidige gezondheidscultuur Patrick VIAENE 1984 Bekijk de publicatie
Musea voor de geschiedenis van wetenschappen, techniek en industrie, een stand van zaken Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
National report (Nationaal rapport industriële archeologie in België) Patrick VIAENE 1992 Bekijk de publicatie
Nieuwe zuivelmusea in Vlaanderen Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Omdat ons industrieel erfgoed belangrijk is! Een stand van zaken: perceptie, actoren en alternatieven Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Over de kunst van de bronsgieterij. Fabrique d'Art, le bronze à l'oeuvre Patrick VIAENE 2003 Bekijk de publicatie
Over hergebruik, de renovatie en restauratie van de industriële gebouwen Patrick VIAENE 1988 Bekijk de publicatie
Passementeriebedrijf te Aalst herbestemd als kunstencentrum Patrick VIAENE 2004 Bekijk de publicatie
Réflexions sur un projet récent concernant la création d'un musée régional minier au Limbourg belge. Maritime technologies / Technologies maritim. Transactions of the 10th International Conference of TICCIH, juni 1997 Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
SIWE te gast in het Ecomusée Régional du Centre en de steenkoolmijn te Bois-du-Luc Patrick VIAENE 2002 Bekijk de publicatie
Stroomversnelling. De Antwerpse haven tussen 1880 en nu Patrick VIAENE 2002 Bekijk de publicatie
TRIAGE. De kolenwasserij van Beringen: monument voor de toekomst Joeri JANUARIUS, Patrick VIAENE , Bart VANACKER , Paul BOUTSEN 2021 Bekijk de publicatie
Twintig jaar industriële archeologie in Vlaanderen en Brussel Patrick VIAENE 1991 Bekijk de publicatie
Van graan en molens Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
Van graan tot bloem - beelden uit een industrieel verleden Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
Wat is industrieel en wetenschappelijk erfgoed? Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...