contact
MyEtwie
In de kijker

Studiedag "Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed"

Gepubliceerd op 21/02/2019
Categorie
veb_pbl_036

Wat voorafging

In 2015 vond de studiedag 'Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties' in het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen plaats.

Deze studiedag was het startpunt van een intensief leertraject over waarderen in Vlaanderen. In 2016 startte FARO met een werkgroep waarderen, inventariseerde de kennis, de noden en de behoeften in de erfgoedsector, schreef basisnormen rond het kwaliteitsvol waarderen uit en stelde een toolbox op om geïnteresseerden op weg te helpen met nuttige info en tips. Daarnaast lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. 26 organisaties kregen hierbij de kans om met extra middelen bijzondere waarderingstrajecten te realiseren en hierbij praktijkervaring op te bouwen, die de erfgoedsector verder helpt. Het waarderingsproject van ETWIE i.s.m. de Erfgoedcel Denderland, Hof van Busleyden, De Bardijnen en de Stad Aalst zal ook voorgesteld worden. Alles over het waarderen van het brandweererfgoed in Vlaanderen lees je in onze kennisbank.

Tijd voor een balans

Drie jaar later is het tijd om terug te blikken en een stand van zaken voor te stellen over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Op 26 maart brengen FARO en het departement de erfgoedsector samen in Brussel met een dagvullend programma rond deze thematiek. Eerst worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van waarderen voorgesteld. Hierna delen de pilootprojecten hun ervaringen. De studiedag wordt afgesloten met een aantal debatten, waarbij de deelnemers essentiële vraagstukken over het waarderen bespreken en advies bezorgen aan het beleid.

Praktisch

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...