contact
MyEtwie
Project

Doorlichting bedrijfsarchief Compagnie Maritime Belge

Op vraag van de bedrijfsarchivaris van de Compagnie Maritime Belge hield ETWIE de collectie van het bedrijf tegen het licht en werden aanbevelingen geformuleerd.

Project in het kort

Doel

Aanbevelingen formuleren voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van de bedrijfscollectie van de Compagnie Maritime Belge.

Aanpak

Bezoek bedrijfsarchief

De bedrijfscollectie van CMB bestaat uit diverse pijlers: het omvangrijke bedrijfsarchief, de audiovisuele collectie, de kunstcollectie en de scheepsmodellen. ETWIE ging eerst ter plekke om te kijken hoe CMB de archiefwerking aanpakt:

  • Welke materialen waren beschikbaar?

  • Was het materiaal in goede omstandigheden bewaard?

  • Was een inventaris beschikbaar?

Rapport met aanbevelingen

Na het plaatsbezoek bezorgde ETWIE een verslag aan CMB met daarin vaststellingen en aanbevelingen.

“Het bedrijfsarchief van CMB wordt in relatief goede omstandigheden bewaard. Bovendien heeft het bedrijf iemand deeltijds in dienst die expliciet verantwoordelijk is voor het archief. CMB kan op dit vlak zeker gelden als een voorbeeld voor andere bedrijven in Vlaanderen.”

Joeri Januarius

Resultaat

Voor ETWIE was het een van de eerste keren dat het zijn dienstverlening en expertise inzette bij een bedrijf. De aanbevelingen die ETWIE suggereerde, hielpen de bedrijfsarchivaris van CMB dan weer bij een beter behoud en beheer van de collectie. Hij kreeg ook tips om het archief te ontsluiten voor onderzoekers, bijvoorbeeld door een deel van de foto- en videocollectie verder te digitaliseren.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...