contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank

Lattenklieven

Hoofdthema

Historiek

Het lattenklieven was een streekgebonden huisnijverheid die vooral uitgeoefend werd tijdens het laatste kwart van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit ambacht bestond erin om verzaagde boomstammen steeds verder te klieven tot dunne latjes die uiteindelijk dienden als drager van pleisterwerk in plafonds en binnenmuren. Het is in feite een voortzetting van het houtvlechtwerk dat vroeger in de vakwerkbouw werd gebruikt.

Sint-Joris en Beernem vormden het kerngebied van het lattenklieven in Vlaanderen. Na de eeuwwisseling en vooral na de Eerste Wereldoorlog breidde het ambacht zich verder uit naar Knesselare, Aalter en Sint-Maria-Aalter. De gebruiksperiode van de gekliefde latten situeerde zich tussen ca. 1870 en 1950. De vraag was het grootst na de wereldoorlogen, in periodes van wederopbouw. Net voor de Tweede Wereldoorlog kwamen nieuwe producten op de markt, zoals gepleisterde platen en vezelplaten van allerlei afmetingen. Veel lattenklievers stopten begin jaren 1950 hun activiteiten.

Erfgoed

In het kader van haar werking rond de Collectie Bulskampveld besliste het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG vzw) op vraag van de lokale erfgoedgemeenschap om in 2019 in te zetten op het ambacht van de lattenkliever. Samen met de Gemeente Beernem, het provinciaal bezoekerscentrum Bulskampveld, heemkundige kring Bos en Beverveld Beernem en Cultuur Historische Kring Sint-Joris ondernam CAG verschillende acties om het ambacht van de lattenkliever te borgen. Meer informatie vind je op de website van deCollectie Bulskampveld.

Tekst: met dank aan Griet Frère - Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG).

Titel Auteur Jaar
De toestand der lattenklievers in de streek van St. Joris-ten-Distel Rene BRINCKMAN 1929 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

Wil je hier graag meer over weten?