contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank

Pleister en Stucwerk

Hoofdthema

Pleister is een mengsel van water, een bindmiddel (bijvoorbeeldgipsof kalk) en vulstoffen dat als afwerking wordt aangebracht opplafondsenmuren. Pleister bevat vaak soorten zand, andere vulstoffen en vezelachtige stoffen voor de stevigte. Het wordt ook gebruikt voor beelden en andere siervoorwerpen. (Bron: Toegepaste Kunst Project, RKD, Conservation Dictionary). Stuc is een traditionele sierpleister op basis van kalk. Het oppervlak kan voorzien zijn van lijnen ter imitatie van hardsteen.

Stuc en pleister behoren tot de meest gebruikte materialen in en op gebouwen. Al eeuwenlang worden ze op grote schaal toegepast als doelmatige afwerklaag of om een gebouw aan de binnen- of buitenzijde met structuur en ornamentiek te verfraaien. Vandaag worden decoratieve en geornamenteerde afwerklagen op wanden en plafonds doorgaans met stucwerk aangeduid, terwijl de term pleisterwerk wordt gehanteerd voor vlakke lagen op gevels en binnenmuren.

Historiek

Voor het maken van pleister en stuc is dus kalk of gips nodig als bindmiddel. Deze worden gewonnen uit kalksteen en, tot het eind van de middeleeuwen, gebrand in kleine ter plaatse opgerichte oven. Later bouwde men grotere kalkovens op de plaats waar kalksteen ontgonnen werd. In België is dit de regio Tournai-Antoing en in de vallei van de Maas. In Nederland maakte men gebruik van schelpkalk. Zoals het woord het zegt, worden hier schelpen als grondstof voor het branden gebruikt.

Het branden kon gebeuren in veldovens (oudste types), periodieke of kamerkalkovens (tot het einde van de 19de eeuw) en continuovens (schacht -, ring - en gasovens, vanaf het midden van de 19de eeuw).

In 18de eeuw nam de vraag naar kalk, gips en stuc toe. Gepleisterde gevels en decoratieve interieurs naar Franse smaak zorgden voor een revolutie in de bouwsector met een boom aan kalkovens voor het leveren van de grondstoffen tot gevolg. Ook verschillende oventypes, zoals kleinere roosterovens voor de aanmaak van gips en stuc, moesten worden ontwikkeld, Decoratieve bas-reliëfs, sierlijsten, roquailles, plafond rozetten, beelden ... werden massaal geprefabriceerd (gegoten). Dezelfde trend bleef aanhouden in de 19de en begin 20ste eeuw waar onder andere de bourgeois en rijke handelaars een drang naar imitatie voortdurend de 18de eeuwse stijlkenmerken bleven volgen.

Bron: Guido DESEIJN, "Kalksteen! Kalk! Kalkmortel! Krijt! Plaaster! Pleister! Gips! Stuc!" in: TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur (84), 2003.

Erfgoed

Veel van deze ovens zijn nog bewaard, waarvan een goot aantal in Wallonië. Ook in Vlaanderen gebeurde er al, hetzij beperkt, onderzoek naar kalkovens.

Naar de bewaring en restauratie van pleister- en stucwerk werd ook reeds onderzoek gevoerd, onder andere bij de Nederlandse
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In Vlaanderen is een aflevering van VerzekerDe Bewaring gericht aan 'Steen en steenachtige materialen'.

Titel Auteur Jaar
Antoing, Calonne, Tournai, Allain Clercq. Les fours à chaux du Pays blanc. Jean-Pierre DUCASTELLE 1994 Bekijk de publicatie
Ath, Maffle, La Société Rivière frères et soeurs, la S.A. des carrières et fours à chaux de la Dendre et la carrière dite Trou du Baron. Jean-Pierre DUCASTELLE 1994 Bekijk de publicatie
Beez. Les fours à chaux des Grands Malades. Thérèse CORTEMBOS 1994 Bekijk de publicatie
Chaux, ciments et poussières. L'histoire du pays blanc. Véronique BOGAERT 1988 Bekijk de publicatie
De kalkovens en de Palinckpot te Sint-Michiels Gerard FRANCHOO 1966 Bekijk de publicatie
De nijverheid der steengroeven. 2: kalksteen, kalk- en dolomietovens en aanverwante producten s.n. 1967 Bekijk de publicatie
Four à chaux et à ciment en Belgique. Jean-Pierre DUCASTELLE 1994 Bekijk de publicatie
Fours à chaux en Europe. Jean-Pierre DUCASTELLE 1994 Bekijk de publicatie
Heiligenbeelden of devotiebeelden in gips René HALLET 2018 Bekijk de publicatie
Het eerste 'witte goud' van Kampenhout: De nijvere bedrijvigheid van de kalkovens te Kampenhout Felix GOOSSENS 2017 Bekijk de publicatie
Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen VAN BALEN 2003 Bekijk de publicatie
Kalkovens in't Westland s.n. 1953 Bekijk de publicatie
Kalkovens rondom Brussel P. LINDEMANS 1965 Bekijk de publicatie
Kalksteen! Kalk! Kalkmortel! Krijt! Plaaster! Pleister! Gips! Stuc! Guido DESEIJN 2003 Bekijk de publicatie
Le four à chaux du 'Fond des Vaulx' à Wellin. Maurice EVRARD 1994 Bekijk de publicatie
Les carrières et fours à chaux Dumont-Wautier (à Hermalle-sur-Huy). s.n. 1999 Bekijk de publicatie
Les fours à chaux à Soignies et dans l'entité: terra incognita. Gérard BAVAY 1994 Bekijk de publicatie
Les fours à chaux de Maffle. Jean-Pierre DUCASTELLE 1993 Bekijk de publicatie
Les industries extractives à Ampsin-Bende : des usines De Lamine aux fours à chaux de Dumont-Wautier J. VERSTRAETEN 2019 Bekijk de publicatie
Les maisons en marbrite et cimorné en Wallonie. Carnets du Patrimoine Claire BILLEN 1999 Bekijk de publicatie
Steengroeven, zavelputten, kareelbakkerijen en kalkovens in Midden-Brabant Henri VANNOPPEN 1994 Bekijk de publicatie
Van pigmenten, kalkmortels en houtwormen: de vakafdeling conserveringsploeg Marjan BUYLE 2001 Bekijk de publicatie
Wellin. Le four à chaux du Fond des Vaulx. Maurice EVRARD 1994 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

Wil je hier graag meer over weten?