contact
MyEtwie
Publicatie

De petroleumindustrie in België op het einde van de negentiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw

Thema's

Auteur Cristel VERVUST
Trefwoorden België, Antwerpen, energie, chemie, verhandeling, licentiaatsverhandeling, petroleum, petroleumindustrie, aardolie
Uitgever UGent
Jaar van uitgave 1996
Promotor Herman BALTHAZAR