contact
MyEtwie
Publicatie

Het belang van ons maritiem erfgoed

Auteur Hubert RUBBENS
Trefwoorden maritiem erfgoed
Uitgever vzw Ruimschoots
Jaar van uitgave 2022
Pagina's p. 24-25
Stad of gemeente Rupelmonde
Nummer 3
Jaargang 22
Titel van het tijdschrift Ruimschoots
Ons rijkelijk en mooi watergebonden erfgoed wordt in stand gehouden doo rde passie en toewijding van velen. Langs onze 65 kilometer kustlijn en 1900 kilometer waterwegen lieten onze voorouders in de loop der tijden een solide scheepvaarttraditie na met unieke scheepstypes, aanverwante installaties zoals werven, sluizen, bruggen, vuurtorens, bebakeningsystemen, dijken en dokken. Velen zetten zich in om dit te behouden en te restaureren want voor de bewoners van de Kust of verbonden met water is dit een onderdeel van ons DNA.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...