contact
MyEtwie
Publicatie

Onderhoud van glas-in-loodramen

Ga naar

Thema's

Auteur Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Trefwoorden behoud, beheer, monumentenzorg
Uitgever Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Jaar van uitgave 2021
Pagina's 76
Website https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-glas-in-loodramen
Glas-in-loodramen zijn uniek historisch en hedendaags erfgoed. Naast hun artistieke waarde hebben ze een essentiële praktische functie in gebouwen. Als we niet adequaat omgaan met dit erfgoed, kan het beschadigd raken of zelfs verdwijnen. De basisprincipes van Monumentenwacht kunnen dat verhelpen: tijdig onderhoud, grondige inspecties, monitoring en opvolging, en snel ingrijpen voordat de schade te ver om zich heen grijpt. De focus van deze onderhoudsbrochure ligt op traditioneel vervaardigd glas in lood in religieuze en in profane context. Goed onderhoud van zowel het glas in lood als het schrijnwerk garandeert dat het raam als wind- en waterdichting zijn functie perfect behoudt. Het plaatsen van beschermglas is een belangrijke ingreep om het glas in lood efficiënt te behoeden voor verval. Door geringe, beginnende schade te detecteren en te herstellen, is de kans groot dat vervolgschade en verlies van materiaal te voorkomen zijn of beperkt blijven. De complexiteit van glas-in-loodramen maakt dat we hun herstelling best aan specialisten overlaten. Dit neemt helemaal niet weg dat de eigenaar/beheerder een cruciale taak heeft om schade te voorkomen en om het glas in lood, het monumentale raamwerk en het schrijnwerk op gezette tijden te controleren. Het doel van deze brochure is tweeledig. Enerzijds is het een handleiding voor eigenaars/beheerders om hun glas-in-loodramen zelf goed te beheren. Anderzijds wil Monumentenwacht een algemene bewustwording creëren voor de waarde van historische beglazing. Glas-in-loodramen, gebrandschilderd of niet, zijn kwetsbaar. Onwetendheid of onderwaardering leidt al te vaak tot foute herstellingen, kwaadwillige schade of vernieling.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...