contact
MyEtwie
Actor

Antwerpse Ruien

  • Site

In de Middeleeuwen had Antwerpen een uitgebreid netwerk van kanaaltjes: ruien, vlieten en vesten. Oorspronkelijk werden ze gegraven als verdedigingsgordel van de stad. Later werden ze gebruikt als binnenhaven en als systeem voor watervoorziening. Uiteindelijk werden het open riolen.

Omdat de stad in de 15de en 16de eeuw sterk groeide, was er ruimtegebrek. Daarnaast zorgden de open riolen voor geuroverlast. Door de ruien te overwelven kon de geurhinder beperkt worden en was er meer plaats voor bebouwing. Uitzonderlijk is dat de stad Antwerpen dit project niet op zich nam, maar uitbesteedde aan de bevolking. Zo werd in de 16de eeuw overwelving van de ruien gestimuleerd door huizenbouw bovenop de ruien gratis te maken. Daarbij moest de bewoner wel eerst de afwatering overwelven. Pas in de 19de eeuw waren de ruien geheel overdekt.

Het speciale aan de overwelfde riolen ruien van Antwerpen is dat deze nergens uniform zijn, juist vanwege dat particuliere initiatief. Doorheen de eeuwen en naargelang het budget van verschillende burgers werden de ruien stukje bij beetje gedempt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de oude riolen in Londen (die wel een vrij uniforme structuur hebben) zie je hier na elke hoek wel iets nieuws. Zo overdekten rijke burgers wel eens hun stukje van de ruien met met speciale stenen of gedecoreerde plafonds, terwijl minder kapitaalkrachtigen kozen voor een gewone bakstenen overwelving.

De Ruien kunnen in groep of individueel bezocht worden. Sinds februari 2016 wordt de uitbating overgenomen door private partners. Werkmaat en Zanzibar bvba ontwikkelden hiervoor een vernieuwd concept, onder de noemer ‘De Ruien, Antwerpen ondergronds. Onder de stad stromen geheimen’.

Thema's

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...