contact
MyEtwie
Actor

Collectie Cartografie UGent

  • Collectie

De collectie bestaat uit meer dan 60.000 kaarten en wandkaarten en meer dan 10.000 luchtfoto's. De collectie bestaat uit:

  • Kaarten en oude wandkaarten: topografische en thematische kaarten van België. Deze worden aangevuld met nieuwe uitgaven. De collectie bevat ook Franse, Nederlandse, Italiaanse, Congolese en andere kaarten, maar die worden niet meer systematisch aangevuld;

  • Naast kaarten worden oude wandkaarten bewaard die als pedagogisch materiaal werden gebruikt;

  • Luchtfoto's: een collectie officiële luchtfoto's van België en van sommige buurregio’s en van overzeese gebieden. Deze zijn afkomstig van het Nationaal Geografisch Instituut. Deze omvatten wellicht enkele 10.000den foto’s en moeten nog geïnventariseerd worden. De collectie valt onder de vakgroep Geografie. De collectie bevat kaarten die door verschillende laboratoria en seminaries werden aangekocht (voornamelijk actuele series).

    De geologische kaarten zijn voor het grootste deel afkomstig van de vakgroep Geologie. In mindere mate wordt de collectie aangevuld door schenkingen, veelal uit privéverzamelingen van professoren die deze bij hun emeritaat aan de universiteit schonken. Recent werden ook kaartcollecties van andere diensten naar de vakgroep Geografie overgeheveld. In depot zijn er ook nog afdrukken op fotopapier van de quasi volledige reeks luchtfoto's van het MGI en NGI aanwezig. Het gaat om een verzameling werkstukken die wordt gebruikt door studenten en onderzoekers. Er komen heel wat aanvragen binnen -zowel vanuit de UGent als daarbuiten uit de meest uiteenlopende domeinen (geschiedenis, architectuur, biologie, ...). De kaarten worden bestudeerd zowel voor het onderzoek naar de historische geografie als voor fundamenteel en historisch onderzoek naar de kaarten zelf. In het verleden een groot deel van de collectie beschreven op papieren fiches. Meer dan 8.000 kaarten zijn ondertussen digitaal beschreven volgens een eigen metadatastructuur. Er zijn back-ups voorzien zodat er geen informatie verloren gaat. Een deel hiervan is online ontsloten via Atlas, de digitale cartotheek van de vakgroep Geografie (https://www.atlas.ugent.be/). Via een aanvraag en goedkeuring kunnen voor onderzoek/onderwijs de scans voor toepassingen in geografische informatiesystemen beschikbaar worden gesteld.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer