contact
MyEtwie
Actor

Collectie Corneel Heymansstichting UGent

  • Collectie

De collectie bestaat uit objecten en archiefmateriaal. Het gaat om voorwerpen die aan Jan-Frans Heymans (1859-1936) en Corneel Heymans (1892-1968) toebehoorden (diploma's, fotoalbums, pijpen, kledij, cursusnota's, etc.), documenten over (gebeurtenissen in) de geschiedenis van de Vakgroep Farmacologie - Heymans Instituut (posters, foto's, 16 mm en 35 mm films, etc.), miniposters over de geschiedenis van de farmacologie, dia's over experimenten, dia's gebruikt voor colleges of symposia, onderzoeksinstrumenten (o.a. voor het gekruiste circulatie-experiment), documenten in verband met de Nobelprijs voor de Geneeskunde die Corneel Heymans in 1938 ontving (zijn originele Nobelprijsdiploma, brieven, persartikels, etc.), eredoctoraten van buitenlandse universiteiten die Corneel Heymans ontving naar aanleiding van zijn Nobelprijs, eretekens van Corneel Heymans (epitoga's, baretten, medailles), publicaties van de Vakgroep Farmacologie - Heymans Instituut en van de Heymans Stichting, o.a. alle jaargangen van het tijdschrift Archives internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1895-1996), het olieverfschilderij ‘Jan-Frans Heymans’ van Tony Van Os, het olieverfschilderij ‘Jan-Frans Heymans bij het vaccineren’ (1920) door Maurice Sys, een karikatuur van J. Meurice over Jan-Frans Heymans en de faculteit geneeskunde (1909), een schilderij van Corneel Heymans door Isidoor Opsomer (1940), 2 bronzen bas-reliëfs met de beeltenis van Corneel Heymans en het dodenmasker van Corneel Heymans.

Er zijn ten slotte ook tentoonstellingsalbums die een chronologisch overzicht geven van het leven van vader en zoon Heymans en van de geschiedenis van het Heymans Instituut. Prof. dr. André De Schaepdryver verzamelde de collectie. Hij was een leerling van Corneel Heymans aan de Gentse Universiteit. Hij volgde in 1962 Corneel Heymans op en bleef actief als professor in de farmacologie aan diezelfde universiteit tot 1991. De eigenaar van deze collectie is de Heymans Stichting. Volgens de ‘archief-gids’ die Prof. De Schaepdryver opmaakte, werd in 1999 de briefwisseling van Corneel Heymans tussen 1957 en 1968 overgemaakt aan het Universiteitsarchief.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer