contact
MyEtwie
Actor

Collectie Dialectologie UGent

  • Collectie

De collectie bestaat uit de voormalige collectie Dialectbanden en de voormalige collectie Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. De collectie bestaat uit bandopnames met gesprekken in dialect en ingevulde vragenlijsten. De collectie bestaat uit duizenden ingevulde vragenlijsten en ca. 750 bandopnames. Verder zijn er nog dialectkaarten, grammofoonplaten, briefwisseling, dossiers en foto’s. De digitale bandopnames worden door de vakgroep Taalkunde beheerd, de rest door het Universiteitsarchief Gent. Het Woordenboek Vlaamse Dialecten is in 1972 door Prof. Willem Pée aan de Universiteit Gent opgestart. Het woordenboek is niet alfabetisch, maar thematisch en bestaat uit drie grote delen: I Landbouwwoordenschat, II Vaktaalwoordenschat en III Algemene Woordenschat. Elk deel verschijnt in afleveringen waarvan de begrippen met betrekking tot één samenhangend geheel van de werkelijkheid aan bod komen. Met Vlaams wordt in dialectologie bedoeld: de dialecten van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

Deze collectie is een samenvoeging van de Collectie 'Woordenboek van de Vlaamse Dialecten’ en de collectie 'Dialectbanden'. Over de dialectbanden: in de jaren 1960 en 1970 gingen onder leiding van Prof. Vanacker een aantal onderzoekers van de vakgroep Nederlandse Taalkunde op pad om overal in Vlaanderen het plaatselijke dialect op te nemen. Per dorp werden één of meerdere gesprekspartners geselecteerd waarmee een gesprek werd gevoerd dat op band werd opgenomen. De gespreksonderwerpen variëren en waren voor de opzet van het onderzoek slechts van secundair belang. In totaal leverde het onderzoek een 750-tal dialectopnames op van overal in Vlaanderen. Vooral de 'Vlaamse' provincies (Oost- en West-Vlaanderen en ook Frans-Vlaanderen) zijn zeer goed vertegenwoordigd.

De vakgroep Taalkunde - Nederlands heeft de collectie verzameld. Sedert 2018 is er het e-WVD, waar de database geraadpleegd kan worden. De ingevulde vragenlijsten zelf werden niet ingescand; de gegevens ervan werden wel in een database ondergebracht. Het merendeel van de dialectbanden werd gedigitaliseerd.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer