contact
MyEtwie
Actor

Collectie Draad- en Plaastermodellen UGent

  • Collectie
  • Bedrijf

Deze collectie behoort tot de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur,vakgroep Wiskundige Analyse. Ze bestaat uit ca. 20 draadmodellen en ca. 100 plaastermodellen. De verzameling werd vermoedelijk geschonken aan de universiteit in het kader van de herstelbetalingen door Duitsland na de Eerste Wereldoorlog.

De collectie werd ondergebracht in het Institut des Sciences en werd oorspronkelijk gebruikt in de colleges aan de voorbereidende scholen en kandidaturen wetenschappen. Met het KB van 11 februari 1957 ontstond een faculteit Toegepaste Wetenschap-pen. In 1968 kwam het tot een boedelscheiding: de bibliotheek werd integraal opgenomen in de faculteit Wetenschappen. De draad- en plaastermodellen bleven ter plaatse (Plateau) en werden ondergebracht in de lokalen die toegewezen waren aan Prof. Bilo.

De modellen worden tentoongesteld in een houten kast in de gang in het Plateauge-bouw. Sommige dragen een label ter identificatie. Enkele modellen worden bewaard in een leslokaal van de vakgroep. Deze modellen zijn buiten formaat, niet geïdentificeerd of ze worden nog gebruikt in de lessen.De collectie is niet geïnventariseerd en niet ontsloten.De collectie is vrij toegankelijk.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer