contact
MyEtwie
Actor

Collectie Gesteenten KU Leuven

  • Collectie
Celestijnenlaan 200C
Heverlee 3001
Ga naar

De collectie gesteenten is een stratigrafische collectie en bestaat voornamelijk uit gesteenten die uit een bepaalde gesteentelaag komen. Hierdoor wordt er een soort van gesteente-inventaris van de verschillende mogelijke gesteentelagen weergegeven. Van een aantal gesteentelagen worden monsters bewaard die naderhand als referentie worden gebruikt. Binnen de collectie is er ook een deelcollectie van wijlen Prof. dr. Asselberghs met enige historische waarde. Prof. dr. Asselberghs was aan de universiteit werkzaam tussen 1920 en 1940. Het gaat hier om een grote collectie gesteenten uit voornamelijk Vlaanderen, Walloniƫ en specifiek de Ardennen.

De collectie bevat ca. 10.000 gesteenten. De collectie is opgebouwd door professoren, doctorandi en onderzoekers die tijdens hun expedities monsters meebrachten of kochten. De collectie wordt nog steeds aangevuld door onderzoekers die van over de hele wereld stratigrafische monsters meebrengen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer