contact
MyEtwie
Actor

Collectie Laboratorium Magnel voor Gewapend Beton UGent

  • Collectie

Labo Magnel als laboratorium voor betononderzoek ontstond op initiatief van Professor Magnel. Hij verrichte pionierswerk inzake voorgespannen beton en berekeningsmethoden voor betonconstructies en wordt voor zijn werk ook vandaag nog internationaal erkend. Magnel was als ingenieur betrokken bij vele spraakmakende bouwwerken in gewapend en spanbeton, waaronder de basiliek van Koekelberg, de boekentoren en een zeer grote fabriekshal voor de Union Cotonnière in Gent en in Philadelphia de eerste brug in spanbeton in de Verenigde Staten.

In 1926 stichtte hij het ‘Laboratorium voor Gewapend Beton’, met het doel een antwoord te bieden aan de toenmalige dringende nood aan wetenschappelijk onderbouwd betononderzoek. Vanaf 1930 was het laboratorium verbonden aan de Universiteit Gent en in die pioniersjaren groeide het langzaam uit tot een veelzijdig onderzoekscentrum. Vanaf 1937 werden in zijn laboratorium proefnemingen uitgevoerd op het gebied van de toen nieuwe techniek van ‘voorgespannen beton’ Hij stelde een eigen systeem op punt voor het verwezenlijken van de voorspanning, het ‘Blaton-Magnel’ systeem, dat in verschillende landen werd toegepast.

Zijn leerboeken over ‘Berekening van Gewapend Beton’ en ‘Stabiliteit der Bouwwerken’ zijn standaardwerken voor deze wetenschappen. Zijn laatste boek ‘Le Béton Précontraint’ werd in verschillende talen uitgegeven, naast het Frans, het Engels, het Spaans en het Russisch. Professor Magnel was decaan van de Faculteit Wetenschappen in de periode 1933-1934 en tot aan zijn dood in 1955 directeur-diensthoofd van het later naar hem genoemde Laboratorium Magnel voor betononderzoek. Hij werd in deze functie achtereenvolgens opgevolgd door de professoren Felix Riessauw, Dirk Van Nieuwenburg, Luc Taerwe en Nele De Belie.

Sinds 4 februari 2020 is Labo Magnel eengemaakt met het Laboratorium voor Modelonderzoek, het Laboratorium voor Modelonderzoek, de groep Schoonmeersen en de groep CFFS (Combustion, Fire and Fire Safety). Het Laboratorium werd vernoemd naar twee illustere boegbeelden in het domein van de burgerlijke bouwkunde aan de Universiteit Gent, met name professor Gustaaf Magnel en professor Daniël Vandepitte. De collectie bestaat uit dossiers in verband met speciale proeven, studies en deskundige onderzoeken, publicaties, briefwisseling, cursussen, verslagen van verschillende raden en commissies, dossiers in verband met lezingen en congressen, plannen en verslagen van proeven. In het Laboratorium is er een betonmuseum aanwezig waar men de verschillende types beton kan bekijken. De collectie bestaat uit 457 archiefdozen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer