contact
MyEtwie
Actor

Collectie Laboratorium voor Geotechniek UGent

  • Collectie

Het Laboratorium voor Geotechniek werd opgericht als Laboratorium voor Bodemmechanica in samenwerking met de Ministerie van Openbare werken na de Tweede Wereldoorlog. Het is een onderzoekslabo rond theoretische, experimentele en toegepaste bodemmechanica en maakt de lin met onderwijstaken. Het doet onderzoek naar funderingen, bodemdynamica, geofysische testen, milieugeotechniek en dergelijke meer. Tot slot biedt het Laboratorium voor Geotechniek ondersteuning aan lokale en internationale civieltechnische projecten, door het verstrekken van advies of het uitvoeren van geotechnische proeven en analyses op grondmonsters.

Het laboratorium hecht veel belang aan internationale samenwerking en kennisuitwisseling. Het onderhoudt nauwe contacten met het International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) en organiseert regelmatig symposia, workshops en gastcolleges door buitenlandse onderzoekers. De collectie bestaat uit cursussen en illustratiemateriaal (dia’s met bijbehorende metadata) van prof. dr. Eduard De Beer (oprichter van het Laboratorium), prof. dr. Willem Van Impe en prof. dr. Wim Haegeman. Daarnaast is er het Laboratoriumarchief met verslagen, dossiers van congressen, dossiers van samenwerkingsverbanden, dossiers van lidmaatschappen, dossiers in verband met nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en is er ook nog briefwisseling. De omvang van dit volledige archief is 27 pakken, 1298 omslagen, 97 delen, 2 stukken en 462 bestanden.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer