contact
MyEtwie
Actor

Collectie Mineralen, gesteenten en fossielen UGent

  • Collectie

De Universiteit Gent heeft twee collectiesMineralen en Gesteenten. Zowel deFaculteit Bio-ingenieurswetenschappen als deFaculteit Wetenschappen bezitten een collectie. Dit gaat om de collectie die behoort tot de Faculteit Wetenschappen (Vakgroep Geologie). De collectie bestaat uit 50.000 fossielen, mineralen en gesteenten.

De collectie Mineralen, gesteenten en fossielen behoorde aanvankelijk tot het Museum van de Geologie in de campus Rozier. In 1977 werd dit Museum overgebracht naar campus Sterre. Ongeveer 25 jaar later werd het Museum van de Geologie ontmanteld. Een gedeelte van deze collectie wordt nu zichtbaar opgesteld in de vele toonkasten die aanwezig zijn in de gangen van vleugels B en C, op de 1ste verdieping van gebouw S8, en in verscheidene leszalen in S8. Naast de museumcollectie zijn er twee gesteentecollecties die momenteel gehuisvest zijn in de huidige onderzoeksgroep Mineralogie en Petrologie.

Het gaat over een gesteentecollectie (in vleugel A) van meer dan 3.000 handstukken die destijds toebehoorde aan het toenmalig Laboratorium voor Aardkunde en een tweede collectie van gelijkaardige omvang die toebehoorde aan het toenmalig Laboratorium voor Mineralogie, Petrografie en Micropedologie (LMP). Deze laatste verzameling bevat een belangrijke deelverzameling van Belgische gesteenten.

De fossielencollectie is ondergebracht in de Onderzoekseenheid Paleontologie. De oorspronkelijke en huidige functie van de collectie is voornamelijk didactisch. Deze wordt gebruikt voor praktische oefeningen. Het gedeelte dat in toonkasten wordt opgesteld, kan bekeken worden door studenten en bezoekers. Een deel van de collecties wordt ook actief gebruikt in lopend onderzoek.De collectie wordt (niet op regelmatige basis) aangevuld door de medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek of het onderwijs met fossielen, mineralen en gesteenten.

De collectie is gedeeltelijk geïnventariseerd: van de oudste stukken van de collectie van het Museum van de Geologie bestaan handgeschreven, papieren catalogi met inventarisatienummers. Van een gedeelte van de collectie is er een fichebestand en een deel hiervan is ook beschikbaar in een Excel-bestand. De fossielencollectie sinds 1960 is gecatalogeerd. Een deel van de fossielencollectie is geïnventariseerd in een interne digitale databank (IRUP - Inventory Research Unit Palaeontology). In september 2019 werden ongeveer 16.000 stukken verder digitaal geïnventariseerd in een daartoe geconcipieerde interne digitale databank, en vervolgens in nieuwe bewaardozen overgebracht. Een deel van de collectie werd in 2019 digitaal geïnventariseerd in kader van het Pilootproject “Samen denken over Ruimte”.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer