contact
MyEtwie
Actor

Instituut voor Psychoacoustica en Elektronische Muziek (IPEM) UGent

  • Collectie

Deze collectie valt onder de faculteit Letteren,vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen.De collectie bestaat uit 9 archiefschenkingen (17 kasten), 2.500 klankbanden en cassettes, 30 toestellen (opname-, afspeel-, test-), foto's, affiches, 78-rpm-collectie, handschriften en partituren van componisten werkzaam aan het IPEM.

In de jaren 1950 ontwierp Prof. dr. ir. Hubert Vuylsteke van het Laboratorium voor Toegepaste Zwakstroom (Rijksuniversiteit Gent) elektronische instrumenten om er empirisch onderzoek mee te verrichten. Hij was gefascineerd door het probleem van de Westerse muzikale stemming, toonladdervorming en geluidsgeneratie langs elektronische weg. Het was in het najaar van 1962 dat de eerste contacten werden gelegd tussen Hubert Vuylsteke en Corneel Mertens, die op dat moment programmadirecteur van de Belgische Radio- en Televisieomroep (BRT) was. De BRT had namelijk het plan opgevat om een studio voor elektroakoestische muziek op te richten.

In 1963 ging het akkoord van kracht dat afgesloten werd tussen de toenmalige BRT en de RUG. Het Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische Muziek werd in het leven geroepen. Het doel was de versmelting tussen wetenschappelijk onderzoek en artistieke praktijk. In 1966 werd het IPEM overgeheveld naar het Seminarie voor Muziekgeschiedenis. Daar ontstond een wisselwerking tussen musicologisch onderzoek en elektroakoestische muziekproductie. Het IPEM is groot geworden mede door eigen technici ontworpen apparatuur waar anderen dan weer artistiek werk mee gerealiseerd hebben en nog anderen artikels over geschreven hebben.

Een volledig overzicht van 50 jaar IPEM vindt u in: Lesaffre, Micheline. “50 Years of the Institute for Psychoacoustics and Electronic Music.” IPEM Institute for Psychoacoustics and Electronic Music: 50 Years of Electronic and Electroacoustic Music at the Ghent University, edited by Greg Jacobs, vol. 004, Metaphon, 2013, pp. 23-25.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...