contact
MyEtwie
Actor

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

  • Organisatie

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas werd opgericht in 1861 en is één van de oudste geschiedkundige kringen van Vlaanderen. Vandaag concentreert de Kring, die in 1983 tot een vzw werd opgevormd, zich in de eerste plaats op de Wase geschiedenis. Dat doet de K.O.K.W. enerzijds door zijn bibliotheek en documentatiecentrum open te stellen voor geïnteresseerden en onderzoekers en anderzijds door de publicatie van een gevarieerd jaarboek, de ‘Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas’, waarin naast regionale geschiedenis ook kunstgeschiedenis, Mercatoriana, archeologie, genealogie, volkskunde en cartografie aan bod komen.

Een opmerkelijk stuk in de collectie is de 'Wase semafoor', een Chappe-telegraaf die in 1809-1810 op de kerktoren van Sint-Gillis-Waas werd geplaatst. De optische telegraaf werd gebruikt om snel berichten over grote afstanden door te geven, via een keten van seintorens op onderlinge afstanden van 10 à 20 km. Op een toren bevond zich een seinpaal met armen, die in een bepaalde stand konden worden gezet. De Chappe-telegraaf van Sint-Gillis-Waas maakte deel uit van de verbinding Vlissingen-Antwerpen.

Een aantal archiefstukken zijn interessant voor de bedrijfsgeschiedenis in het Waasland. Naast porseleinkaarten beheert de kring ook onder meer het bedrijfsarchief van drukkerij Strybol-Vercruyssen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...