contact
MyEtwie
Actor

Levende Molens vzw

  • Organisatie
De vereniging Levende Molens vzw zet zich al meer dan 30 jaar in voor het behoud, herstel en levend houden van traditionele molens (wind-, water- en rosmolens) in Vlaanderen en richt zich vooral op (vrijwillige) molenaars. Ze geven zes maal per jaar hun tijdschrift Levende Molens uit met molenstudies en actueel molennieuws. Daarnaast organiseren ze tweejaarlijkse een molenaarscursus en houden ze, samen met Molenforum Vlaanderen vzw, jaarlijks de Molendag in vlaanderen. De werking van de vereniging steunt op provinciale werkgroepen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...