contact
MyEtwie
Actor

Luc Peiren

  • Onderzoeker
Luc Peiren (°1965) is doctor in de geschiedenis en sinds 1990 projectmedewerker aan AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zijn boek Kinderen van Gutenberg is een herwerkte versie van zijn proefschrift over de grafische vakbeweging in België gedurende het grootste deel van de voorbije twee eeuwen. Hij publiceerde ook enkele studies over de Belgische arbeiders- en vakbeweging. In 2017 publiceerde hij zijn boek IJzersterk: de geschiedenis van de Vlaamse metaalindustrie.