contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank
Foto: Pixabay
Ga naar

Metaal en edelstenen

Historiek

De metaalnijverheid verwerkt erts tot metaal in producten. De bewerking van metaal bevond zich eerst in kleine ateliers en werkplaatsen. In België speelde Cockerill een bepalende rol, door in Verviers een groot industrieel complex op te richten. Dat werd de basis voor een snelle industriële ontwikkeling die zich vooral in Wallonië voordeed. Daar waren immers zowel steenkool- als ertsen te vinden. De non-ferrometalen die verwerkt werden, bijvoorbeeld bij Union Minière, waren afkomstig van de kolonie Belgisch Congo.

Rond de jaren 1960 maakte de globalisering duidelijk dat er niet meer vlakbij de ertsmijnen moest gewerkt worden. Goedkope ertsen waren beschikbaar van over de hele wereld en konden ook gemakkelijk vervoerd worden. Dat was het startschot voor Sidmar in Zelzate: toegankelijk voor zeeschepen. De Waalse metaalindustrie ging teloor.

Metalen worden klassiek onderverdeeld in ferrometalen en non-ferrometalen. De ferrometalen zijn die metalen waarvan ijzer het hoofdbestanddeel (50% en meer) is. Non-ferrometalen zijn alle andere metalen, zoals koper, brons, zink en de edelmetalen. De beste test om die van elkaar te onderscheiden met het blote oog? Gebruik een magneet! Als het voorwerp aangetrokken wordt door de magneet, is het een ferrometaal.

Wil je hier graag meer over weten?