contact
MyEtwie
Actor

Universiteitsarchief VUB

  • Archief
Het universiteitsarchief bevat de archieven van de universitaire gemeenschap van de VUB in de ruimste zin van het woord: archieven van professoren, wetenschappelijke centra, studenten, studentenkringen, individuele personeelsleden en administratieve diensten. Die archieven zijn gedeeltelijk openbaar. Het archief bevat verder foto's van professoren, van gebouwen en van alles wat met het universitaire leven verband houdt. Ook archivistische vakliteratuur is beschikbaar: monografie├źn, tijdschriften en verhandelingen van studenten van de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer.

Voor de ontsluiting van de archieven en de bibliotheek wordt gebruikgemaakt van Pallas, een beheer- en adviessysteem voor archief- en documentatiecentra. Het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel wil het duurzaam beheer verzekeren van alle digitale en analoge documenten die van vitaal belang blijven voor de academische gemeenschap. Het Universiteitsarchief wil - in samenwerking met het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers (VSAD)- het kenniscentrum zijn voor onderzoek in verband met: - de geschiedenis van de universiteit: - haar kern- en basiswaarden, zoals kritisch en onafhankelijk denken, vrij onderzoek, openheid, verdraagzaamheid, respect, maatschappelijk engagement en duurzaamheid - haar kerntaken, zoals geschiedenis van wetenschaps- en onderwijsontwikkeling aan de VUB, geschiedenis van het studentenbeleid en de studentenbeweging, haar internationale ontwikkeling, de archivistiek, enz.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...