contact
MyEtwie
Actor

Frank Scheelings

  • Expert
Frank Scheelings studeerde geschiedenis aan de VUB en daarna archivistiek aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. In 1990 doctoreerde hij en werd archivaris-documentbeheerder van de VUB. Hierdoor oriënteerde hij zijn historisch onderzoek meer naar de hedendaagse universiteitsgeschiedenis en naar de archivistiek. Hij was één van de oprichters van de Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedenaags Documentbeheeren in 2002 volgde hij J. Verhelst op als voorzitter van deze opleiding. Hij bekleedde diverse nationale en internationale functies en was verschillende jaren secretaris van de sectie voor universiteitsarchieven van de Internationale Archiefraad. Momenteel is hij voorzitter van de beoordelingscommissie voor ontwikkelingsgerichte projecten op het Cultureel Erfgoeddecreet. Hij is ook lid van het Interuniversitair platform voor Academisch erfgoed.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...