contact
MyEtwie
In de kijker

Date met kunstmeststoffen? Avondlezing over guano, superfosfaat en de boer die voort strooide

Gepubliceerd op 28/04/2022
Categorie
Datemetkunstmeststoffen_byETWIE

Vorig jaar doken CAG en ETWIE samen in het erfgoed van de kunstmeststoffen(industrie), met als resultaat de veldtekening 'Chimiek van de zak'. Die wondere wereld van P, N en K, van guano, chilisalpeter, potas en zakloodjes is voor velen één groot mysterie. Laat staan dat superfosfaat, thomasslakkenmeel, ammoniumsulfaat, de impact van mestcontrole veel bellen doet rinkelen. Nochtans heeft het produceren en gebruiken van kunstmest rechtstreeks en onrechtstreeks een grote impact gehad in Vlaanderen. Met een gezellige online avondlezing willen we jullie een beetje laten proeven van dit boeiende (echt waar!) onderwerp.

We zullen samen fietsen door vier sleutelperiodes in de productie en het gebruik van kunstmeststoffen, bekijken hoe landbouwwetenschappers en de boeren in het veld daarmee omspringen, lichten enkele cruciale producenten toe, plaatsen de Belgische situatie in een Europese context en maken tot slot een erfgoedbalans op. Wat blijft er over van anderhalve eeuw kunstmest in Vlaanderen? In een groot halfuur weven Greet Draye van CAG en Robin Debo van ETWIE deze verhalen aan elkaar. We hopen hiermee wat zaadjes te planten (en bemesten) die het erfgoed van de kunstmeststoffen ten goede komen.

Et.Kuhlmann_Industriemuseum_byETWIE
Foto: Gezicht op de ammoniakfabriek van Kuhlmann in aanbouw, met watertoren en gasmeters in 1927. Uit de collectie Serck van het Industriemuseum
Produits Chimique Balen_Mon.Indus.Chim_byETWIE
Foto: Zicht op de lodenkamers van de Usines de Produits Chimiques de Baelen-Wezel. Uit Fabrication des Produits Chimiques proprement dits, Monographie Industrielles VI, 1905
chilisalpeter_collectieCAG_byETWIE
Foto: Advertentie voor sodanitraat (chilisalpeter) door de délégation des producteurs de nitrate de soude du chili. Collectie CAG

Praktisch:

De avondlezing vindt online plaats op 14 juni van 20u tot 21u. Blijven napraten mag.

Na inschrijving (zie knop hieronder) zal je in juni tijdig een link voor deelname ontvangen.

Vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Mail naar robin@etwie.be of greet.draye@cagnet.be

Titel Auteur Jaar
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening kunstmeststoffen (2021)

    Lees meer