contact
MyEtwie
Project

Veldtekening kunstmeststoffen (2021)

Vanuit het netwerk bedrijfserfgoed brengt ETWIE elk jaar een onderbelichte industriesector in kaart met een veldtekening. In 2021 viel de keuze op het erfgoed van de kunstmeststoffenindustrie.

Project in het kort

 • Titel: Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960)

 • Partners: CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis)

 • Locatie: Vlaanderen en Brussel

 • Looptijd: 2021

 • Budget: structurele werking ETWIE

 • Contactpersoon: robin@etwie.be

“Een welriekend, weloverwogen onderwerp en – eerlijk toegeven – voor mij met stip op één het meest fascinerende thema waar ik me tot nu toe in mocht verdiepen.”

Robin Debo

Doel

De productie en het gebruik van kunstmeststoffen hebben een grote invloed gehad op de agrarische, industriële, ecologische en economische ontwikkeling van België. Maar is er ook erfgoed overgebleven van die productie en dat gebruik?

Samen met het CAG, het Centrum Agrarische Geschiedenis, ging ETWIE in 2021 op zoek naar antwoorden. Het doel van de veldtekening?

 1. Houvast bieden aan wie met dit soort erfgoed werkt.

 2. Toekomstig onderzoek naar de geschiedenis en het erfgoed van de industrietak stimuleren.

 3. Een startpunt bieden aan collectiebeherende instellingen om collectieplannen scherp te stellen.

 4. Aantonen dat de kunstmeststoffenindustrie volledig vergeten en verdwenen is, terwijl deze industrietak een grote impact had in ons land.

Et.Kuhlmann_Industriemuseum_byETWIE
Foto: Gezicht op de ammoniakfabriek van Kuhlmann in aanbouw, met watertoren en gasmeters in 1927. Uit de collectie Serck van het Industriemuseum
Produits Chimique Balen_Mon.Indus.Chim_byETWIE
Foto: Zicht op de lodenkamers van de Usines de Produits Chimiques de Baelen-Wezel. Uit Fabrication des Produits Chimiques proprement dits, Monographie Industrielles VI, 1905
chilisalpeter_collectieCAG_byETWIE
Foto: Advertentie voor sodanitraat (chilisalpeter) door de délégation des producteurs de nitrate de soude du chili. Collectie CAG

Aanpak

Samenwerking essentieel

Erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven

Voor de uitwerking van de veldtekening sloeg ETWIE de handen in elkaar met het CAG. Een win-winsituatie. Vanuit ETWIE gaat de interesse uit naar alle aspecten die te maken hebben met de productie van kunstmest:

 • Welke fabrikanten waren er?

 • Welke machines en processen zijn gebruikt?

 • Welke producten werden gemaakt?

Het massale gebruik van kunstmeststoffen had een significante invloed op de manier waarop aan landbouw werd gedaan, wat dan weer interessant is voor het CAG als erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven. Door de krachten te bundelen werd de expertise van beide organisaties samengebracht met heel wat kruisbestuiving en betere inzichten als gevolg.

kunstmest-landbouw
Foto: Stalmest is lange tijd de belangrijkste bron van bemesting. Illustratie uit J. Vander Vaeren, Le livre d’or de l’agriculture Belge (Brussel 1939). Foto CAG B00003866

Chemisch erfgoed

Ook de hulp van Paul Balduck, voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Historiek in Leuven was onontbeerlijk voor de veldtekening. Vanuit een opleiding in 'zachte' wetenschappen bleken de chemische reacties om bepaalde kunstmeststoffen te produceren moeilijk te vatten en in begrijpelijke taal over te brengen. Paul Balduck maakte ons wegwijs in de werking rond het erfgoed van de kunstmeststoffenindustrie.

kunstmest-chemisch
Foto: Schematisch overzicht van superfosfaatproductie. Beeld uit A. Payen, Précis de chimie industrielle (Parijs 1878).

Aanpak

Geografische afbakening

De nadruk van de veldtekening ligt op Vlaanderen en Brussel, maar af en toe komen ook Waalse spelers aan bod omdat ze een vestiging in Vlaanderen en Brussel hadden, of omdat hun activiteiten relevant waren voor wat in Vlaanderen en Brussel gebeurde.

Afbakening in de tijd

Het verhaal start halverwege de negentiende eeuw als de organische bemesting op zijn grenzen botst en steeds meer guano wordt geïmporteerd om meer opbrengsten mogelijk te maken.

Na de eerste kennismaking met bemesting in poedervorm groeit de meststoffenindustrie vanaf 1870 vrij snel door de fortuinlijke combinatie van grote hoeveelheden goedkoop zwavelzuur en de ontginning van fosfaatafzettingen in ons land. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog schieten een handvol ammoniaksynthesefabrieken uit de grond en wordt Antwerpen de draaischijf voor kali uit de Elzasregio.

De veldtekening rondt af omstreeks 1960. Onder invloed van onder andere de eenmaking van de Europese markt en de overschakeling van steenkoolchemie naar petrochemie raakt het bedrijfslandschap herschikt.

Ook de Belgische landbouw lijkt in 1960 in niets meer op de negentiende-eeuwse variant. De overlevingslandbouw is agribusiness geworden.

etwie_guanolied
Foto: Het Guanolied, afkomstig uit een promotionele kalender van Guano-importeur en superfosfaatfabrikant Anglo Continentale (voorheen: Ohlendorffsche) Guano-Werke in Burcht, 1901. Een leuke vondst waarvoor helaas geen plaats meer is in de veldtekening. © ETWIE

Resultaat

Begin 2022 verscheen de lijvige veldtekening gratis op de websites van ETWIE en CAG. Bovendien deden Greet Draye (CAG) en Robin Debo (ETWIE) de resultaten van hun onderzoek midden 2022 uit de doeken tijdens een gezamenlijke online lezing.

Chimiek van de zak_byETWIE

Onderzoeksbalans

De veldtekening opent met een onderzoeksbalans. Die schetst een overzicht van het onderzoek binnen de humane wetenschappen, de publicaties in diezelfde wetenschapstakken en andere initiatieven die de geschiedenis en/of het erfgoed van kunstmeststofgebruik en -productie meer of minder gedetailleerd behandelen.

Kunstmestproductie en -gebruik

Daarna volgt een vierdelige introductie op een ruime eeuw kunstmestproductie en -gebruik. Zicht op producenten, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek naar bemesting en bemestingsleer, maar ook op de organisatie van de kunstmesthandel, het gebruik in de landbouw, op de effecten op de opbrengsten en op de invloed op de omgeving en het milieu biedt zicht op waar erfgoed te zoeken.

Erfgoedbalans

De veldtekening besluit met een erfgoedbalans. Daarin komt roerend, immaterieel en onroerend erfgoed aan bod van de brede kunstmeststofsector dat is bewaard (of verdwenen).

Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960)

Lees de publicatie
Titel Auteur Jaar
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...