contact
MyEtwie
In de kijker

Terugblik 2020: een nieuwe website!

Gepubliceerd op 27/07/2021
Categorie
nieuwewebsiteetwie
Foto: De nieuwe ETWIE-website werd in februari 2021 boven het doopvont gehouden

Weet je nog, hoe we ons op 31 december 2019 opmaakten voor een nieuw, onstuimig 2020? Hoe we de nacht in zouden dansen, klinkend op nieuwe kansen, avonturen en ontmoetingen?

En hoe dat onstuimige jaar in maart abrupt werd stilgelegd?

We zouden twee weken ons best doen en dan lekker verder leven. Toen we de deuren van ons moederschip, het Industriemuseum, achter ons dicht trokken, riep een collega nog “tot binnen enkele maanden!” Hij wist het al. Hij zag hoe de geschiedenis zich dreigde te herhalen. En zo werd dat nieuwe jaar een erg bijzonder jaar waar maar geen einde aan leek te komen.

De wereld op zijn kop. Tal van cultuurhuizen, erfgoedorganisaties en vrijwilligersverenigingen doofden de lichten. Elkaar ontmoeten kon enkel nog virtueel. In sneltempo maakten we kennis met Teams, Zoom, Whereby en Google Meet. Ongemakkelijk richtten we de camera op onze snoet, namen we rondhuppelende kinderen op schoot en probeerden we er het beste van te maken.

En eigenlijk mogen we niet klagen.

Het was in de eerste weken van de lockdown zoeken naar hoe we onze dienstverlening vanop afstand konden organiseren. Evenementen werden dan wel afgelast en projecten uitgesteld. Plaatsbezoeken waren niet of beperkt mogelijk. Maar er kwam tijd vrij om werk achter de schermen te verzetten, en we organiseerden ons om onze werking zo goed als mogelijk verder te zetten. Dat de musea, archieven en bibliotheken open konden, was een lichtpuntje in erfgoedland. Het voelde een beetje raar, als een oneerlijk privilege, maar het voelde tegelijkertijd ook goed. In alle kommer en kwel leerde Vlaanderen het erfgoed beter kennen. Gezinnen gingen op stap en ontdekten onze erfgoedhuizen: de weinige vleugjes cultuur die nog op te snuiven vielen.

Laat ons hopen dat we na al het wandelen en zoomen gauw terug bij elkaar mogen zijn. Afstandsloos. Maskerloos. En onbezonnen. Intussen maakten we ons jaarboek van 2020. We loodsen jullie deze zomer graag doorheen het werk dat we tijdens dat coronajaar alsnog hebben verzet.

Vandaag: een nieuwe website!

Na de strategie, het digitale product: maak kennis met etwie.be

“Pff, dat beeld staat niet goed bij dat bericht.”

“Hoe kan dat nu dat die bibliografische referentie tien keer in de bibliografie staat, terwijl ik die maar één keer heb ingevoerd?”

“Kunnen we de boomstructuur van de kennisbank niet anders opstellen?”

Dit zijn tot voor kort maar een paar verzuchtingen van mijn collega’s en mezelf bij het aanmaken van een nieuwsbericht in het oude content management systeem (CMS) van de ETWIE-website, bij het beantwoorden van infovragen met bibliografische referenties, of bij het zoeken naar naar een goed hoofdthema voor een nieuwe subthema in de kennisbank. Op het ogenblik dat een digitaal product als middel niet meer dient om een bepaald doel te bereiken, dan is het tijd voor een grondige evaluatie. In ons jaarboek 2019 lezen jullie hoe we dat jaar werk maken van een heuse digitale strategie. Welke meerwaarde bieden we als organisatie: over welke (digitale) informatie beschikken we en hoe kan die informatie gestructureerd en met jullie gedeeld worden?

Van de zes grote actiepunten vatten we in 2020 twee belangrijke werven aan: een nieuwe gebruiksvriendelijke website voor bezoeker en gebruiker, en de ontwikkeling van MyEtwie, een participatieve aanpak voor onze kennisbank. Hoe we dit juist hebben aangepakt, en wat we geleerd hebben, lezen jullie in het vervolg van dit stuk.

Stilstaan, en dan vooruitgaan

Het voortraject blijkt alvast van onschatbare waarde. Samen met het team en de digitale architecten van Datable is er een technische en functionele analyse gemaakt van de bestaande website. Wat is goed, en wat moet er anders of beter? Even belangrijk is vervolgens het traject dat leidt tot het bestek voor de opdracht zelf. Ook daar wordt de tijd genomen om via informatievragen of requests for infomation beter te kunnen bepalen wat inhoudelijk, praktisch en vooral financieel haalbaar is. Er vallen voor ons drie pistes te verkennen: een verdere ontwikkeling van het oude Drupal 7-systeem waarop de bestaande website draait, de ontwikkeling van een volledig nieuw platform, of de ontwikkeling van een afgeleide van de website van het Industriemuseum, het moederschip. Resultaat van de oefening met drie verschillende ontwikkelaars: bouw een nieuw platform dat goed inspeelt op de troeven van een dienstverlenend team zoals ETWIE. Zo gezegd, zo gedaan?

Van prototype tot testen

Na het uitsturen van het bestek en het doorlopen van de gunningsprocedure, gaan we in zee met Code d’Or. Dit Gentse bedrijf had eerder al de websites gemaakt van onder meer het GUM - Gents Universiteitsmuseum, het Industriemuseum en het platform immaterieel erfgoed. Affiniteit met de erfgoedsector is een belangrijke troef.

De opdracht voor Code d’Or is niet van de poes. De beste elementen uit de oude website combineren met een gebruiksvriendelijker CMS, een attractief ontwerp bedenken gebaseerd op de nieuwe huisstijl en bovenal, het ontwikkelen van een nieuw participatief platform MyEtwie in de kennisbank… De voorziene doorlooptijd van zes maanden van start tot oplevering en nazorg moet goed besteed worden. We leggen dan ook meteen vier grote mijlpalen vast.

1) Het model

Hoe moet de website eruit gaan zien? Welke pagina’s moeten gebouwd worden? En hoe moeten de verschillende onderdelen van de website met elkaar verbonden worden? Het maken van een zogenaamd datamodel en een eerste prototype is van groot belang. Vrij snel in het traject wordt de structuur vastgelegd. Het voortraject met de digitale architecten van Datable komt hier ook goed van pas. De nieuwe homepage moet een ingang worden om de verschillende delen van de website beter en makkelijker te verkennen. Daar waar de oude website vooral de focus legt op nieuws, worden nu onze dienstverlening, projecten, themanetwerken, nieuws en evenementen uit de sector meer en beter uitgelicht. De zoekinstrumenten zijn verfijnd, en de boomstructuur van de kennisbank is vereenvoudigd via overzichtelijke tegels en is logischer opgebouwd. Via MyEtwie kunnen bestaande en nieuwe TWIE-organisaties, verzamelaars, onderzoekers en experten hun profiel zelf actueel houden en foto’s en referenties toevoegen.

2) Het ontwerp

Dat het ETWIE-blauw de hoofdkleur van de website wordt, staat in de sterren geschreven. En ook in de aangepaste huisstijlgids uit 2019, natuurlijk. Het blauw kan worden gecombineerd met verschillende, complementaire kleuren. Die komen ook in de nieuwe website terug. We spenderen veel aandacht aan het kiezen van goede foto’s. Strak, overzichtelijk, jong en kwaliteitsvol: het zijn maar een paar eigenschappen die het ontwerp van onze website moet weerspiegelen. En ook de nieuwe lettertypes Industry Demi en Calibri Light doen definitief hun intrede. Daarmee sluiten we aan bij het Industriemuseum, zodat gemeenschappelijke communicatie mooier oogt.

Feedback van ons testpubliek:

Het ademt helemaal ETWIE uit! Heel helder en overzichtelijk!

3) De inhoud

Eens de structuur en het ontwerp op poten staan, is het tijd om de website zelf met inhoud te stofferen. De nieuwe pagina’s voor de themanetwerken en projecten zijn gemaakt, en onze dienstverlening staat duidelijk beschreven. Dat data evenwel niet zo gemakkelijk van het ene platform naar het andere worden overgezet, wordt ons tijdens de maanden november en december jammer genoeg zeer duidelijk. Bij de trefwoorden in de bibliografie stellen we bijvoorbeeld vast dat bepaalde trefwoorden niet één keer maar vijf keer (of vijftien keer…) overgenomen zijn. Een onverwacht en onverklaarbaar probleem dat gelukkig met veel doorzettingsvermogen en een ongelooflijk lange excelformule opgelost wordt. Het opschonen van data is zeer tijdintensief, maar uiteraard belangrijk, want het bepaalt de kwaliteit van de inhoud van je website.

Feedback van ons testpubliek:

Het ziet er heel goed uit. Ook goede teksten. Chapeau, heel overzichtelijk allemaal

4) Het testen

Doorheen het hele traject is het belangrijk om voldoende feedback te verzamelen. De leden van onze klankbordgroep, die als adviesorgaan onze werking bijsturen, geven samen met andere collega’s, familie en vrienden zowel bij de ontwikkeling als bij het uiteindelijke eindproduct zeer waardevolle feedback. Positieve feedback is leuk, opbouwende commentaar maakt het geheel alleen maar beter!

De website gaat uiteindelijk begin februari 2021 online. Is daarmee het werk af? Zeker niet. Zoals bij elk project is de nazorg en de verdere ontwikkeling zeer belangrijk. Maar eerst genieten we van dit resultaat en laten we de website een paar maanden gewoon draaien!

Meer informatie?

Heb je informatie over dit thema, of vragen? Neem dan contact met me op via joeri@etwie.be.

Nieuwsarchief

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...