contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank
Brandemmer_Collectie Industriemuseum_ETWIE
Foto: Brandemmer, Collectie Industriemuseum
Ga naar

Hulpverlening en ordehandhaving

Het thema hulpverlening en ordehandhaving omvat de diensten van politie, rijkswacht, brandweer en de geneeskundige zorg.

De geschiedenis van hulpverlening en ordehandhaving is een uitgebreid onderwerp dat zich over vele eeuwen en culturen uitstrekt.

In de oudheid waren hulpverlening en ordehandhaving vaak georganiseerd binnen de context van de gemeenschap. Tijdens de middeleeuwen nam de rol van de kerk toe. Kloosters en religieuze gemeenschappen speelden een belangrijke rol bij het bieden van onderdak aan reizigers, armen en zieken. Daarnaast waren er in veel steden stadsomroepers en nachtwachten die de orde handhaafden en waarschuwden voor gevaar zoals brand. In de 17e en 18e eeuw begonnen zich de eerste vormen van moderne politie te ontwikkelen. Nog later, in de 19e en 20e eeuw ontwikkelde zich ook het moderne systeem van hulpverlening en sociale zorg, zoals we deze nu nog kennen. In veel landen werden openbare ziekenhuizen, weeshuizen en armenhuizen opgericht om hulp te bieden aan degenen die het nodig hadden. Later werden socialezekerheidsstelsels opgezet om de behoeftigen te ondersteunen. In de moderne tijd zijn hulpverlening en ordehandhaving complexe systemen geworden die afhankelijk zijn van geavanceerde technologie en gespecialiseerde training.

Wil je hier graag meer over weten?