contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank

Geneeskunde en zorg

Hoofdthema

Erfgoed

De geschiedenis van de geneeskunde doorheen de eeuwen heeft in heel wat erfgoedcollecties zijn sporen nagelaten, van lichaamsdelen op sterk water tot medische apparatuur van de 20ste eeuw.

In 2014 publiceerde de vzw Hospitium het boek 'IJzeren longen, warme harten", dat een overzicht biedt van publiek toegankelijke musea en collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg.

Wat interessant is aan medisch-erfgoedcollecties is dat er heel wat verschillende soorten actoren actief rond zijn. Er zijn universitaire collecties, collecties van ziekenhuizen, museale collecties en collecties waar het medisch erfgoed slechts een heel klein aandeel betreft. En dan vergeten we nog privéverzamelaars met kleine of grotere collecties, soms verbonden met organisaties en vzw's zoals Montanus.

In 2021 maakt ETWIE werk van een update van de collecties die in "IJzeren longen, warme harten" opgenomen zijn. Hoofddoel is om een nieuw overzicht te maken om tot een stand van zaken omtrent medisch erfgoed vandaag te komen: welke speler heeft wat in zijn collectie? Tegelijk vullen we deze veldtekening aan met noden en behoeftes die de collectiebeheerders rond deze collecties en kennis formuleerden. Op die manier leggen we de pijnpunten bloot. We spitsen ons toe op het werkingsgebied van ETWIE: de collecties specifiek in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel, en lieten Wallonië, Luxemburg en Nederland buiten beschouwing.

Wie heeft iets?

Titel Auteur Jaar
Arbiters of Science. Medical Societies and Scientific Culture in Nineteenth-Century Belgium Joris VANDENDRIESSCHE 2016 Bekijk de publicatie
Blurring boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century Joris VANDENDRIESSCHE 2017 Bekijk de publicatie
Corpses in Belgian Anatomy, 1860–1914: Nobody’s Dead Tinne CLAES 2019 Bekijk de publicatie
Crossing Borders. Military Medicine, Civil Ophthalmology and Ophthalmia in Nineteenth-Century Belgium Joris VANDENDRIESSCHE 2016 Bekijk de publicatie
Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg Cornelis VAN TILBURG 2013 Bekijk de publicatie
Het Rommelaere Instituut van Louis Cloquet in Gent. Een gebouw voor onderzoek naar epidemieën en besmettelijke ziektes Lieselotte VAN DE CAPELLE 2022 Bekijk de publicatie
IJzeren longen, warme harten. Musea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg Patrick ALLEGAERT 2014 Bekijk de publicatie
Markante vrouwen in de geneeskunst Michel DERUYTTERE 2014 Bekijk de publicatie
Medical histories of Belgium. New narratives on health, care and citizenship in the nineteenth and twentieth centuries Benoît MAJERUS, Joris VANDENDRIESSCHE, Joris VANDENDRIESSCHE 2021 Bekijk de publicatie
Medical societies and scientific culture in nineteenth-century Belgium. Social Histories of Medicine Joris VANDENDRIESSCHE 2018 Bekijk de publicatie
Medisch erfgoed in Vlaanderen Lieselot CORNELIS 2021 Bekijk de publicatie
Medische tijdschriften in de negentiende eeuw: een casestudie over anesthesie in België, 1840-1860 Joris VANDENDRIESSCHE, Joline VAN ASSCHE 2021 Bekijk de publicatie
Medische tijdschriften in de negentiende eeuw. Een casestudie over anesthesie in België 1840-1860 Joris VANDENDRIESSCHE, Joris VANDENDRIESSCHE 2021 Bekijk de publicatie
Medische wetenschap in de stad. De wetenschappelijke praktijken en stedelijke inbedding van medische genootschappen in België, 1830-1914 Joris VANDENDRIESSCHE 2014 Bekijk de publicatie
Nobody’s Dead: The Trajectories of the Corpse in Belgian Anatomy, ca. 1860-1914 Tinne CLAES 2019 Bekijk de publicatie
Over de dokter niets dan goed. De Leuvense hoogleraren geneeskunde in de 19de eeuw J. BUYENS 2016 Bekijk de publicatie
Over geneeskundigen en geneeskunst. De evolutie van het medische denken door de eeuwen heen Paul BROOS 2011 Bekijk de publicatie
Verzamelde lichamen: de betekenis van anatomie in de negentiende eeuw Veronique DEBLON 2015 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer
  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer

Wil je hier graag meer over weten?