contact
MyEtwie
Actor

Bijbels Museum KU Leuven

  • Collectie

De verzameling van het Musée Biblique bevond zich in het gelijknamige museum van de Faculteit Theologie. Naast enkele lampen bestond de collectie uit opgezette dieren, planten en kleine dieren op sterk water die met de Bijbel in verband konden worden gebracht. Het grootste deel van de verzameling werd bijeengebracht door Prof. J. Vandervorst.

De verzameling was voor toekomstige theologen een illustratie van het dagelijkse leven in het land waar Christus leefde en bestond uit een reeks opgezette dieren, een rijk herbarium, enkele maquettes van gebouwen en archeologisch materiaal afkomstig van clandestiene opgravingen.

Bij de splitsing van de universiteit werd de collectie verdeeld door haar laatste conservator prof. dr. P. Naster. Het gedeelte toegewezen aan de U.C.L bevindt zich nu bij de voorwerpen uit de Klassieke Oudheid van het Fonds F. Mayence in het museum van Louvain-la-Neuve.

Momenteel bestaat de collectie uit een twintigtal losse overblijfselenvan het voormalige museum.Er zijn enkele maquettes, met onder meer kleine gipsen beelden van gebruiksvoorwerpen en huizen, opgezetten dieren en dieren op sterkwater, een herbarium, gedroode kruiden, munten, afgietsels en archeologische artefacten zoals olielampen. Allen worden in verband gebracht met de Bijbel.

Enkele restanten van het voormalige Bijbelmuseum bevinden zich in de collectie archeologie, in de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen) en in het Maria-Theresiacollege. De Maurits Sabbebiliotheek is de collectieverantwoordelijke. De collectie is enkel toegankelijk na contact.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer