contact
MyEtwie
Actor

Collectie Anatomie UAntwerpen

  • Collectie
Campus Drie Eiken, gebouw R
Wilrijk 2160
Ga naar

De collectie bestaat uit botten, anatomische modellen en plastinaten, ongeveer 690 objecten.

Het oudste deel van decollectie, de botten en modellen in gips, werd aangekocht door Prof. dr.L. Vakaet vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw. Later werd de collectie aangevuld metbotten aangekocht door Prof. dr. F.Harrisson met kredieten verleend door de Onderwijsraad van het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen). De 'nieuwe' modellen werdenverworven door Prof.dr. H. Bortier via eenFOMP-project (Fonds voor Onderwijsvernieuwing, Multimedia en Practicumvernieuwing), toegekend door de Onderwijsraad van het RUCA in 1997. EenFOMP-project toegekend aan Prof.dr. Bortier in 2003 resulteerde in de verwerving van de collectie plastinaten.

De aanmaak van de plastinaten gebeurde in samenwerking met Prof. dr. M.Vandersteen en medewerkers van de Universiteit Hasselt.Masterstudent Ian vanToor zorgde voor de communicatie tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt. Begin 21e eeuw werd de collectie aangevuld metplastinaten van sneden van menselijke hersenen. Deze werden verworven door Dr. L. VanNassauw via eenonderwijsproject toegekend door de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Oorspronkelijke functie: didactisch, in de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Kinesitherapie en Verpleegkunde, anatomielessen bij arts-specialisten en andere gespecialiseerde medische opleidingen

Huidige functie: idem, evenals demonstratiemateriaal bij congressen en workshops voor artsen en gezondheidsmedewerkers

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer