contact
MyEtwie
Actor

Collectie Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven

  • Collectie

De collectie bestaat uit een 300-tal objecten: laboratoriuminstrumenten, boeken, magazines en preparaten van Prof. dr. Bosmans. De collectie bestaat uit laboratoriuminstrumenten van de faculteit en dateert grotendeels uit de 20e eeuw. Enkele objecten zijn: vaporimeter van Geissler, manometer, microscoop van Bausch & Lomb (1915), membraanfilter, brekingsindexmeter, woulffse fles, droogtoren, butyrometer, quadrupole mass, deuteriumlamp, atomaire spectroscopie, potentiometer, balans van Mohr, Wheatstonebrug, oude refactrometer, etc.
De meest opmerkelijke instrumenten zijn de calorimeter, de nog functionerende vlamfotometer met uitleeseenheid, een UV-lamp met een gordijntje waarvan de ronde haakjes van ivoor zijn en de Balans van Mohr.

De collectie van de dienst onderwijsondersteuning van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen werd ongeveer vierendertig jaar geleden aangelegd. In 1985 onderging het gebouw verbouwingswerken en moest bio-ingenieurswetenschappen samen met analytische scheikunde verhuizen. Verschillende objecten die voordien gebruikt werden voor onderwijs en onderzoek werden toen apart geplaatst. Prof. Bosmans en Rik Deliever maakten een selectie. Rik Deliever is sindsdien blijven verzamelen.

De collectie is niet geïnventariseerd. Enkele objecten dragen een label ter verduidelijking.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer