contact
MyEtwie
Actor

Collectie Bodemprofielen en -kaarten KU Leuven

  • Collectie

De ca. 106 monolieten van de Afdeling Bodem- en Waterbeheer zijn door en voor medewerkers van de KU Leuven gemaakt. De collectie kwam tussen 1950 en 1970 tot stand toen er enkele bodemstalen werden genomen als didactisch en onderzoeksmateriaal. Em. Prof. dr. R. Dudal nam vanaf begin van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zestig stalen met een grondboor om de Belgische bodem te observeren. Hij werkte ook gedurende lange tijd voor het FAO en hielp de bodems van de wereld in kaart te brengen. Dit initiatief was er na de Tweede Wereldoorlog gekomen om te onderzoeken in hoever de aarde op een duurzame manier kan worden beheerd.

De collectie bevat zo'n 300 kaarten over België en 700 over de wereld. Bij de kaarten horen ook de gerelateerde boeken en dvd’s en andere publicaties. Voorts zijn er topografische kaarten die van Prof. dr. Gulinck Hubert afkomstig zijn, maar door de faculteit worden beheerd. Het gaat hier over kaarten van de Andes van het ISRIC (International Soil Reference Centre), die zich in permanente bruikleen in Leuven bevinden. Tussen 2012 en 2020 werd de hele collectie gerstaureerd en werd er een nieuwe techniek voor het maken van monolieten op punt gesteld. De collectie is digitaal toegankelijk via https://ees.kuleuven.be/soil-monoliths/.

De collectie monolieten bevinden zich in afgesloten glazen kasten in de gangen van de Afdeling Bodem- en Waterbeheer en zijn geordend per regio van oorsprong.De kaarten zijn ondergebracht in een aparte kamer.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer