contact
MyEtwie
Actor

Collectie Elektrotechniek KU Leuven

  • Collectie

De collectie bestaat uit een 212 elektrische apparaten: machines, meettoestellen, elektrische componenten, microprocessoren, Siemensmachines, etc.

In de jaren 1960-70 was er een museum dat door de splitsing van de universiteit werd ontmanteld. Dit museum bevatte objecten die rond 1900 werden aangekocht voor het voormalige Elektromechanisch Instituut in de Vlamingenstraat. Naderhand is er veel verloren gegaan. Nu zijn er nog maar enkele oude objecten bewaard.
Een vierentwintig jaar geleden is een technisch medewerker gestart met het verzamelen van oude apparaten en objecten afkomstig van het departement. De collectie is in de loop van de jaren gegroeid en de belangrijkste elektrische objecten van de laatste vijftig jaar van het departement zijn bewaard gebleven. De objecten werden door de KU Leuven aangekocht als onderwijs- en onderzoeksmateriaal. Vandaag hebben ze voornamelijk een museale functie, maar sommige objecten worden nog als didactisch materiaal aangewend om de basisleer uit te leggen.

De verzameling elektrotechniek bestaat onder meer uit elektrische machines, meettoestellen, elektrische componenten, microprocessoren, machines van Siemens, etc. Er zijn nog enkele objecten die dateren uit de tijd van het oorspronkelijke museum, waaronder elektromachines van de eerste generatie die gebruikt werden voor elektrische proeven, batterijen en enkele Siemensmachines (apparaten voor het verlichten van podia - hiervan zijn de resten van de booglamp nog aanwezig).
Andere objecten zijn een demokast van kabels (ATEX), volt- en ampèremeters, loodbatterij, frequentiemeter, Watt-meter, waterkoker, ventilator, meter met papierbandje, grote en kleine harde schijf, puntkaarten van de eerste pc, ringkerngeheugen en ponsbandjes (1970), oude telefooncentrale, oud telexapparaat, de allereerste cassetterecorder die bij Philips Hasselt gemaakt werd, bandrecorder (1957), draadrecorder (1948-1952), de evolutie van radiobuizen van 1918 tot 1970, zenderbuizen, microprocessoren, verzameling transitoren met de eerste die de KU Leuven had (1950), etc.

Alle gefotografeerde objecten worden opgenomen in een lijst.De objecten zijn in meerdere lokalen van de afdeling ESAT-ELECTA ondergebracht. De stukken in de gang zijn vrij toegankelijk voor studenten en academisch personeel. Om de objecten in de practicalokalen te bekijken, dient er contact te worden opgenomen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer