contact
MyEtwie
Actor

Collectie Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UAntwerpen

  • Collectie
Universiteitsplein 1 Campus Drie Eiken
Wilrijk 2610
Ga naar

Het oudste deel van de collectie, de botten en modellen in gips, werd aangekocht door Prof. L. Vakaet vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw. Later werd de collectie aangevuld met botten aangekocht door Prof. F. Harrisson met kredieten verleend door de Onderwijsraad RUCA.

De 'nieuwe' modellen werden verworven door Prof. H. Bortier via een FOMP-project (Fonds voor Onderwijsvernieuwing, Multimedia en Practicumvernieuwing), toegekend door de Onderwijsraad RUCA in 1997. Een FOMP-project toegekend aan Prof. Bortier in 2003 resulteerde in de kleinere collectie plastinaten. De aanmaak van de plastinaten gebeurde in samenwerking met Prof. M. Vandersteen en medewerkers van de Universiteit Hasselt. Onlangs werd decollectie aangevuld met plastinaten van sneden van menselijke hersenen. Deze werden verworven door Dr. L. Van Nassauw via een onderwijsproject toegekend door de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

De oorspronkelijke en de huidige functie van de collectie is didactisch. De collectie wordt gebruikt bij het onderwijs in de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Kinesitherapie en Verpleegkunde. De collectie wordt ook aangewend voor het onderwijs in de anatomie voor arts-specialisten in opleiding en andere gespecialiseerde medische opleidingen. Delen van de collectie worden ook gedemonstreerd bij congressen, symposia en workshops voor artsen en andere gezondheidswerkers.

De collectie staat ter beschikking van studenten in de bibliotheek van het gebouw R op de Campus Drie Eiken (2e verdieping) en in het practicumlokaal anatomie.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...