contact
MyEtwie
Actor

Collectie Geprepareerde dieren UGent

  • Collectie

De collectie omvat een onbekend aantal geprepareerde dieren (opgeprikte insecten, insecten in hars, gebalgde of opgezette zoogdieren, vogels en vissen, ongewervelde dieren op sterk water). Het gaat om verschillende soorten preparaten (natte en droge). Het betreffen vogels, vissen en zoogdieren die ofwel gebalgd ofwel opgezet zijn (de exacte methode is onbekend) en dieren in bokalen met sterkwater (bv. schaaldieren en vissen). Deze dieren zijn vooral uit Europa afkomstig.

Er is een groot aantal geprepareerde insecten aanwezig, die enerzijds afkomstig zijn uit restitutiebetalingen voor Wereldoorlog II (opgeprikte insecten uit verschillende werelddelen ondergebracht in laden en die ofwel consequent geordend zijn volgens een verouderde taxonomie, ofwel worden weergegeven in verschillende ontwikkelingsstadia in een nagebootste habitat) en die anderzijds afkomstig zijn uit activiteiten van onderzoekers en studenten (opgeprikte insecten uit buitenlandse expedities en insecten in harspreparaten). In de collectie bevinden zich ook gewassen die zijn aangetast door ongewervelde pestdieren (zoals nematoden, slakken en insecten). Deze worden ofwel in bokalen bewaard (meestal op sterkwater), ofwel betreft het droge preparaten.

De herkomst van de collectiestukken is vaak onbekend. Een deel is geschonken aan het instituut dat aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voorafging. Een ander, klein gedeelte behoort toe aan het Laboratorium voor Agrozoölogie. De Rijkslandbouwhogeschool, liet in de periode voor Wereldoorlog II een campus aan de Coupure bouwen. Tijdens de oorlog werden de pas voltooide gebouwen opgeëist als militair hospitaal, eerst door de Duitsers en dan door de Canadezen. Hiervoor ontving de Rijkslandbouwhogeschool later restitutiebetalingen van Duitsland. In 1965 sloot de Rijkslandbouwhogeschool zich aan bij de Rijksuniversiteit Gent als faculteit. In 1969 werd deze officieel als Faculteit van de Landbouwwetenschappen opgenomen in de Gentse universiteit. Een (onbekend) aantal geprepareerde dieren zijn restitutiebetalingen voor geleden schade tijdens Wereldoorlog II.

Een deel van de opgeprikte insecten is aantoonbaar van Duitse oorsprong (deze zijn voorzien van Duitstalige opschriften). Een ander gedeelte van de opgeprikte insecten is afkomstig uit buitenlandse expedities uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De insecten in kunsthars zijn geprepareerd door professoren uit de Bio-ingenieurswetenschappen in de jaren ‘70 en ‘80. Een deelverzameling van gewassen aangetast door ongewervelde pestdieren is het resultaat van recent onderzoek van studenten of medewerkers aan de vakgroep. De bron van verwerving van andere collectiestukken is onbekend.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer