contact
MyEtwie
Actor

Collectie Kaarten Ontwerpwetenschappen UAntwerpen

 • Collectie
Mutsaardstraat 31 Campus Mutsaard
Antwerpen 2000
Ga naar

Het huidige aantal kaarten dat nog op de oorspronkelijke locatie wordt bewaard is onbekend. Door meerdere verhuisbewegingen zijn er kaarten verloren gegaan. Andere kaarten zijn na ontlening niet meer teruggekeerd. De collectie bestond uit stadsplannen, kopieën van de Vandermaelen-kaart en Ferraris-kaart en recente stafkaarten 1/25 000. Deze werden/worden nog als didactisch materiaal gebruikt. Daarnaast waren er:

 • 60 topografische kaarten 1/10 000 (uitgave 1962) – in 2011 overgegaan naar de UGent;

 • 67 topografische kaarten 1/1500 (uitgave 1954-60);

 • 142 zwaarbeschadigde orthofoto's 1/10 000 (Eurosense 1989);

 • 3 orthofoto's 1/25 000 (1988);

 • 141 bodemkaarten 1/20 000 (1969) - in 2015 aangevuld met nieuwe exemplaren: van de oorspronkelijke collectie zijn 4 kaarten bewaard gebleven, die samen met 179 nieuwe kaarten (voorzien van het bijhorende boekje) sinds 2017 in het depot van de Universiteitsbibliotheek worden bewaard;

 • 19 geologische kaarten 1/40 000 (1898);

 • 241 topografische kaarten 1/5 000 (1954) ;

 • 40 topografische kaarten 1/40 000 (1933-48);

 • 87 topografische kaarten 1/50 000 (1953-63).

Vermoedelijk zijn de kaarten afkomstig van de opleiding Stedenbouw Ruimtelijke Ordening

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

 • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

  Lees meer