contact
MyEtwie
Actor

Collectie Michotte Psychologie KU Leuven

  • Collectie

Aan het begin van de twintigste eeuw vond er baanbrekend onderzoek plaats naar de werking van de zintuigen, het geheugen en de motoriek. Psychologen deden tal van experimenten en probeerden 'prestaties' te meten. De studie van reactietijden op prikkels kreeg veel belangstelling. Ze deden dat met speciaal daartoe ontwikkelde apparatuur die dit soort onderzoek voor het eerst mogelijk maakte. De experimentele psychologen van de generatie van Prof. Michotte waren pioniers en zijn verzameling instrumenten laat dat ook zien.
Michotte was een van de stichters van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. In zijn Laboratoire de psychologie expérimentale ontwikkelde hij tussen 1912 en 1952 de modernste apparatuur voor zijn onderzoek. De experimentele psychologie is in die periode nog sterk verweven met de fysica en de fysiologie. Met schaarse technische middelen maar ook met veel inventiviteit en creativiteit ontwierpen Michotte, zijn collega’s en de fabrikanten van die tijd meetapparatuur. Een van de opvolgers van Michotte, Prof. dr. Joseph Nuttin, schreef hierover: "Zijn laboratorium omvatte onder meer twee grote zalen. Het gaf de indruk van het atelier van een kunstenaar of een ambachtsman te zijn, waar volgens de noden van het moment apparaten werden gemonteerd of uit elkaar gehaald".

Prof. Michotte kocht apparaten uit het atelier 'Fabrik für wissenschaftliche Apparate' van Emil Zimmerman en van ateliers in Neuchâtel, Göttingen, Giessen, Utrecht en Parijs. Andere onderzoekers in het laboratorium hebben de collectie aangevuld. Een deel van de verzameling verhuisde met de splitsing naar Louvain-la-Neuve.

De collectie bestaat uit psychologische onderzoeksapparatuur (De olfactometer van Zwaardemaker, de Hipp-chronoscoop, de esthesiometer, de tachistoscoop, de tamboer van Marey, etc.). Enkele opmerkelijke stukken zijn een koffer van bouwer König met 67 genummerde stemvorken met een houten handvat. Daarnaast zijn er elektromagnetisch geactiveerde stemvorken en de toga van Prof. Michotte bewaard. Er zijn ongeveer 200 objecten.

In 2010 werd de collectie beschreven, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en online ontsloten via Erfgoedplus.be (en via hen op Europeana, het Europese online portaal voor cultureel erfgoed).

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer