contact
MyEtwie
Actor

Collectie Mineralogie KU Leuven

  • Collectie

Het kabinet voor mineralogie van de voormalige Leuvense Rijksuniversiteit werd in 1845-1856 sterk uitgebreid door de aankopen van Prof. H.B. Waterkeyn. Op het einde van de 19e eeuw werd de verzameling verder aangevuld door Prof. H. de Dorlodot die in de nabije Beriotstraat een Kolenmuseum inrichtte waar de collectie werd ondergebracht.
De collectie zoals we ze nu kennen is in de jaren twintig en dertig tot stand gekomen. Het begon met mineralen uit België die men zelf exploiteerde en mineralen die werden aankocht. Naderhand ging men naar het buitenland op expeditie en werd de collectie uitgebreid met mineralen uit heel de wereld. Vroeger werden er ook zeldzamere stukken aangekocht. Door de splitsing is er veel naar de U.C.L. gegaan, waar het departement ondertussen niet meer bestaat.
Een belangrijke subcollectie is deze van wijlen prof. dr. H. Bosmans. Deze collectie was zijn persoonlijke privécollectie die hij aan het departement heeft geschonken.

De collectie mineralen (ca. 5000 stuks) is onderverdeeld in een kijkcollectie en een werkcollectie. De kijkcollectie is didactisch. De mooiste en meest representatieve stukken zijn tentoongesteld in kasten met glazen deurtjes. De werkcollectie functioneert eerder als een reservecollectie waarop practica worden uitgevoerd.

De collectie is niet geïnventariseerd. Bijna alle mineralen van de kijkcollectie zijn wel genummerd en benoemd. De collectie is niet gedigitaliseerd.De kijkcollectie kan vrij geraadpleegd worden. Voor de werkcollectie dient er contact te worden opgenomen met de collectiebeheerder.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer