contact
MyEtwie
Actor

Collectie Oftalmologie KU Leuven

  • Collectie
oftalmologie_kul
UZ Leuven campus Sint-Rafaël, Blok C, Kapucijnenvoer 33
Leuven
Ga naar

De collectie bestaat ongeveer uit een 50-tal grote en kleine objecten die te maken hebben met het onderzoek van de ogen: sideroscoop, stereo-oftalmoscoop, diploscoop van Remy, registrerende campimeter, diaphanoscoop, elektromagneet, cryodes, boogperimeter, spleetlamp, etc.De collectie is ontstaan vanuit onderzoek. Naarmate de technologie groeide, kwamen er telkens meer geavanceerde toestellen. Oudere toestellen kregen hierdoor een museale status. De evolutie van de collectie is vrij homogeen. Tijdens de wereldoorlogen is de afdeling oftalmologie redelijk gespaard gebleven. Na de oorlogen werden alle overgebleven objecten verzameld en in dozen opgeborgen.

De collectie is verspreid over meerdere ruimtes van campus Sint-Rafaël van het UZ Leuven.Er is een beknopte inventaris van de voornaamste objecten, maar deze is erg summier en bevat enkel de benaming, datum en zeldzaamheid van de voornaamste objecten.Een deel van de collectie wordt in de gangen tentoongesteld. Om de collectie volledig te bezoeken dient er contact te worden opgenomen met de collectiebeheerder.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...