contact
MyEtwie
Actor

Collectie Vergelijkende pathologie UGent

  • Collectie

Deze collectie bestaat uit een deelcollectie van de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimvee-ziekten en uit een deelcollectie humane pathologie. De veterinaire pathologie bestaat uit ca. 1.000 weefselpreparaten op sterkwater.

De collectie is bijeengebracht door Prof. J. Thoonen en Prof. dr. J. Hoorens. Ze werd tentoongesteld in de veeartsenijschool aan het Casinoplein. Met de verhuis van de faculteit Diergeneeskunde naar Merelbeke werd deze collectie ondergebracht in een tentoonstellingslokaal (nog niet toegankelijk) en een aanpalende gang (vrij toegankelijk) op de eerste verdieping van het gebouw D5 (morfologie-pathologie).

Pathologische preparaten van organen en weefsels bewaard op sterkwater, ingebed in plastic of gemacereerd (botten). Ze zijn afkomstig van verschillende diersoorten, voornamelijk hond, kat, paard, rund, schaap, geit, varken en kip en demonstreren een brede waaier aan letsels die bij deze diersoorten kunnen voorkomen (waaronder tbc en varkenspest, die in België ondertussen niet meer voorkomen). De preparaten op sterkwater werden verzameld tijdens autopsies in de loop van het diergeneeskundig onderwijs in Gent.Congenitale afwijkingen waaronder biggen met twee hoofden, kippen met dubbel aantal tenen, letsels van ziektes die niet meer in België voorkomen (tbc, varkenspest en mond-en-klauwzeer) behoren tot de topstukken.

De collectie is op papier geïnventariseerd.Er werden 1643 preparaten geïnventariseerd, maar niet alle stukken zijn nog beschikbaar.Het merendeel van de collectie is niet ontsloten.Om de collectie te bezoeken, dient er contact te worden opgenomen met het secretariaat van de faculteit Diergeneeskunde,vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten.

Sinds 2016-2017 is de deelcollectie humane pathologie van UZ Gent bijgevoegd, die bestaat uit ongeveer 300 objecten. Beide deelcollecties vormen samen de Collectie Vergelijkende pathologie.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer