contact
MyEtwie
Actor

Collectie Verwimp (wetenschappelijke meetinstrumenten) KU Leuven

  • Collectie

De collectie werd verzameld door de voormalig werkleider van het departement Scheikunde, de heer John Verwimp. Ze bestaat uit allerlei meetinstrumenten afkomstig van verschillende departementen en faculteiten. De heer Verwimp liet de oude apparaten ophalen om ze te behoeden voor vernietiging.

De collectie bestaat uit 278 instrumenten afkomstig van verschillende departementen en faculteiten. Ze is zeer heterogeen. Ze bevat zowel glaswerk voor chemische synthese als toestellen van wijlen Prof. dr. P. Putzeys (Biochemie), een zalfmolen en materiaal voor tandheelkunde. Voorts is er nog een oud cartografietoestel voor de aanmaak van geografische kaarten op basis van foto-opnamen uit een vliegtuig, een oude Liesegangprojector en enkele toestellen die gebruikt werden in de sterrenkunde, zoals een telapparaat om het aantal sterren in sterbolhopen te bepalen, een blinkmicroscoop om veranderlijke sterren op te sporen en een spectrometer om radiale sterren op te meten met betrekking tot het Dopplereffect.
De collectie omvat ook oude apparatuur voor chemische analyse (bijvoorbeeld een vroege gaschromatograaf, colorimeters, fotometer Eppendorf, polarimeter, analytische balansen, etc.). Vanuit het departement Fysica en het departement Elektrotechniek werd de collectie nog vergroot met een oude wisselstroomgenerator, oude elektronische meettoestellen, computers, etc.

De collectie is niet gedigitaliseerd noch geïnventariseerd. De collectie bevindt zich op verschillende locaties.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer