contact
MyEtwie
Actor

Collecties Herbarium en Xylarium KU Leuven

  • Collectie

Bij de splitsing van de KU Leuven en U.C.L. in 1970 verhuisde de volledige afdeling Bos, Natuur en Landschap samen met de bestaande collectie van Leuven naar Louvain-la-neuve. Pas vanaf 1980 werd er onder impuls van Prof. Pieters een volledig nieuwe collectie opgebouwd die nu geïntegreerd is binnen het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap.

Er zijn twee grote delen: het herbarium en het xylarium (de houtcollectie). Het herbarium bestaat uit ca. 200 gedroogde plantendelen van uitsluitend bomen en struiken. Het werd gebruikt voor het vak dendrologie: alles wat met de kennis van de boom als soort te maken heeft. Het herbarium streefde geen volledigheid na wat soortenrijkdom betreft. Er werd wel getracht zo goed mogelijk didactisch materiaal te verzamelen dat bruikbaar is in de lessen. De soorten die aanwezig zijn in herbarium zijn in de eerste plaats de inheemse bomen en struiken van België. Een tweede groep zijn de boomsoorten die regelmatig gebruikt worden in de bosbouw van de gematigde streken. Ten slotte is er ook een derde groep: de siergewassen. Omdat deze groep gigantisch groot is worden hiervan enkel de meest gebruikte soorten verzameld.
Het xylarium bestaat uit een 500-tal houtblokjes en uit ongeveer een 100-tal stamschijven. De stamschijven zijn van de meest voorkomende inheemse soorten en van een aantal veel gebruikte naaldhoutsoorten. De collectie houtblokjes is veel groter en omvat voornamelijk Europese en Afrikaanse soorten. De meeste aanwezige soorten staan bekend als commerciële houtsoorten met specifieke toepassingen.

De collecties werden voornamelijk gebruikt in de lessen houtherkenning. Als studenten iets meer van een bepaalde boomsoort willen weten, kunnen ze de collectie raadplegen, maar ze wordt niet meer gebruikt in de colleges.Aangezien er geen gerelateerde lessen meer worden gegeven, wordt de collectie ook niet aangevuld.

Er is een inventaris op basis van steekkaarten met een beknopte beschrijving, ze is niet gedigitaliseerd.Om de collectie te raadplegen dient er contact te worden opgenomen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer