contact
MyEtwie
Actor

Deelcollectie Archeologie UGent

  • Collectie

Het GUM - Gents Universiteitsmuseum kan voor haar vaste en tijdelijke tentoonstellingen putten uit een enorme verscheidenheid aan objecten. Ze vormen samen de academisch erfgoedcollectie van het GUM en de UGent, de grootste van Vlaanderen, met meer dan 400.000 geregistreerde objecten. Zes collecties werden al decennia beheerd en in een museale opstelling gepresenteerd. Een van deze is de deelcollectie Archeologie

. De collectie bestaat uit archeologische kunst- en gebruiksvoorwerpen die in de loop van de 19e en de 20e eeuw zijn verzameld. Het gaat om Egyptica zoals grafstenen en amuletten, een Griekse , Etruskische en Romeinse verzameling met o.a. aardewerk en glas, een collectie bronzen voorwerpen en objecten uit de Spaanse Bronstijd. Daarnaast is er een collectie die voortkomt uit de opgravingen van prof. dr. Sigfried De Laet met o.a. prehistorisch keramiek, bronzen wapens, glaswerk, lampen, sigillata etc. De exacte omvang is niet gekend, maar naar schatting zitten er zo'n 3.000 objecten in de collectie. Enkele sleutelfiguren uit de 19de eeuw die de collectie sterk hebben beïnvloed zijn Martin-Jean De Bast (1753-1825), Bernard Rottiers (1771-1857) en Henri en Louis Siret (werkzaam tussen 1884 en 1889).

De collectie werd samengebracht door aankopen, schenkingen, vondsten en permanente bruiklenen. Joseph Maertens de Noordhout werkte onder meer samen met het stadsmuseum van Gent om archeologische stukken uit te wisselen. De archeologische voorwerpen werden verzameld als studieobjecten. Ze zijn nog steeds het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Studenten worden er binnen het kader van hun opleiding rondgeleid. De archeologische vondsten vormen het onderwerp voor masterpapers. Het topstuk is de 18de-eeuwse kurkmaquette van het Pantheon van Antonio Chichi (1743-1816). Deze staat nu tentoongesteld in het GUM. Er zijn slechts drie andere exemplaren van bewaard (in Kassel, Darmstadt en Sint-Petersburg).

De collectie wordt aangevuld met schenkingen en nieuwe vondsten, als die passen binnen het verzamelbeleid. Er wordt ook gekeken in welke mate er samengewerkt kan worden met de Gentse musea (STAM en De Wereld van Kina) om collectiestukken af te stoten of op te nemen. Vroeger was het museum ondergebracht in de gebouwen van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, als onderdeel van het gebouwencomplex van de universiteit. Daarna kregen de verzamelingen onderdak in het Pand, een middeleeuws Dominicaner klooster in het oude stadscentrum van Gent. Sinds 2002 is archeoloog dr. Patrick Monsieur verantwoordelijk voor deze collectie. Sinds 2018 maakt deze collectie deel uit van de collectie van het GUM - Gents Universiteitsmuseum. Als medestichter van het GUM - Gents Universiteitsmuseum selecteerde Monsieur de unieke archeologische stukken die je in het museum kan bewonderen. Een gedeelte van de collectie is geïnventariseerd in Access, de registratie in Adlib wordt voorbereid (eind 2020). Er zijn reeds verschillende publicaties over de collectie verschenen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer