contact
MyEtwie
Actor

Didactische wandplaten Pedagogie KU Leuven

  • Collectie

De collectie bestaat uit ca. 400 wandplaten uit het voormalige Archief- en Documentatiecentrum voor Historische Pedagogiek (dat ressorteerde onder het Centrum voor Historische Pedagogiek). Sinds 2010 zijn ze opgenoemen in de Facultaire Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. De meeste wandplaten werden gebruikt in het middelbaar onderwijs voor onder meer de lessen biologie en aardrijkskunde. Er is ook een kleine collectie platen uit het lager onderwijs. Deze collectie werd in het verleden voor een tentoonstelling gebruikt.

De collectie is gegroeid uit een bronnenverzameling die vanaf 1967 door prof. dr. M. De Vroede en prof. dr. M.A. Nauwelaerts werd aangelegd met het oog op het toenmalige en toekomstige onderzoek op het domein van de geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs. In de voorbije decennia is de collectie exponentieel aangegroeid door schenkingen van scholen, bibliotheken, congregaties en particulieren.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer