contact
MyEtwie
Actor

Historisch Archief Agfa-Gevaert

  • Archief
Het Agfa-Gevaert N.V. Historisch Archief verzamelt en documenteert alles wat informatie verstrekt of getuigt over Lieven Gevaert, L. Gevaert & Co, N.V.; Gevaert Photo-Producten en Gevaert-Agfa N.V. (tot ca. 1971). In 1935 gingen talrijke archieven verloren, toen na de dood van Lieven Gevaert documenten, daterend uit de oprichtingsperiode (1894 - 1920), werden vernietigd. Vanaf 1963 werden ‘Gevaertiana’ op privé-basis verzameld en later overgedragen. Het archief omvat bedrijfsarchieven, foto’s, affiches, video-opnamen, films, advertenties, brochures, kleine instrumenten, fotocamera's, folders, nieuwsbrieven, verpakkingsmateriaal, gelegenheidsdrukwerk, memorabilia... Sedert 1988 is het Lieven Gevaertarchief gehuisvest in het Varenthof.Als gevolg van de nakende verkoop van het Varenthof werd de unieke en omvangrijke bedrijfscollectie van Agfa-Gevaert in 2015 officieel overgedragen aan de provincie Antwerpen. Het FotoMuseum Antwerpen (FoMu) werkte, samen met ETWIE en ADVN, een herbestemmingstraject uit voor de collectie.

Thema's

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...