contact
MyEtwie
In de kijker

De collectie Agfa-Gevaert op waarde geschat

Gepubliceerd op 06/06/2017
gevaert_beeld

Tijdens een gesmaakte studienamiddag in het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) werden vorige week de resultaten voorgesteld van het waarderings- en herbestemmingstraject van de historische collectie van Agfa-Gevaert. De resultaten van dit traject werden ook gebundeld in een fraaie publicatie.

De sluiting van het Varenthof in Mortsel, dat jarenlang onderdak bood aan het omvangrijke Gevaertarchief, creëerde een unieke kans tot herbestemming en ontsluiting van de bedrijfscollectie. De provincie Antwerpen sloot in 2015 met Agfa en FOMU een intentieverklaring af om de collectie over te nemen. Een herbestemmingstraject voor de collectie drong zich dus op, met als ambitie het unieke industrieel erfgoed van Agfa-Gevaert in de beste omstandigheden te beheren en te ontsluiten.

"Herbestemmen zonder waarderen was echter niet mogelijk," verduidelijkt Ann Deckers, afdelingshoofd collectie bij het Fotomuseum. "We moesten immers een antwoord vinden op verschillende vragen: moest alles wel naar het FOMU komen? Zaten bepaalde deelcollecties niet beter op een andere plaats? Hoe ‘waardevol’ waren de deelcollecties? Alleen door de deelcollecties nauwgezet te identificeren, inventariseren en documenteren zouden we die antwoorden helder kunnen formuleren."

FOMU bundelde voor dit waarderingstrjaect de krachten met de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen, Agfa NV, ETWIE en het ADVN. Deze partners vormden een stuurgroep die, samen met projectcoördinator Patrick Van den Nieuwenhof, aan de slag ging met de collectie. Voor de waardering van de deelcollecties werd gebruik gemaakt van de methodiek 'Op de museale weegschaal'.

Tijdens de studiedag werd het waarderings- en herbestemmingstraject voorgesteld, en gingen een aantal experten in gesprek over de rol van waarderen in de erfgoedsector (download het verslag van het panelgesprek - pdf). De resultaten van het traject werden ook gebundeld in een fraaie publicatie, die inzicht geeft in het proces dat de partners hebben afgelegd en de stappen die nog gezet moeten worden.

Download de publicatie 'Collectie Agfa-Gevaert: waarderen en herbestemmen' (pdf)

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...