contact
MyEtwie
Actor

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA)

  • Organisatie
DeVlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie werd in 1978 opgericht. Als oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie in ons land, wist de VVIA het onderwerp in Vlaanderen bekend te maken, en introduceerde zij in de sector tal van nieuwe benaderingen en thema's.De VVIA organiseert regelmatig studiereizen, uitstappen en plaatsbezoeken, studie- en informatiedagen, regionale contactbijeenkomsten... Jaarlijks organiseert de VVIA voor vrijwilligers ook een vormingscursus 'Inleiding tot de Industriële Archeologie'. De VVIA verleent en verleende advies bij het opzetten van tal van projecten van behoud, herbestemming en valorisatie van industrieel erfgoed en industriële sites, bij de organisatie van vrijwilligersprojecten... De vereniging onderhoudt nauwe banden met gelijkaardige organisaties in andere landen, publiceert het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek' en organiseert jaarlijks een ‘Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie'.VVIA werkt enkel met vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...