contact
MyEtwie
In de kijker

Van naaldje tot draadje. Waardering van de naaimachines in de Gentse museale collecties

Gepubliceerd op 17/02/2022
Categorie
Advertentie voor Singer
Foto: Advertentie voor Singer

In de collectie van het Industriemuseum bevinden zich ruim 200 naaimachines, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik. De huidige collectie naaimachines is organisch gegroeid, zonder dat er een verzamelbeleid aan de basis lag. Frequent worden er nog naaimachines ter schenking of aankoop aangeboden aan het museum. Dit is ook het geval in andere Gentse musea: Design Museum Gent en Huis van Alijn. De tendens van schenkingen van naaimachines zal zich wellicht nog enige tijd doorzetten.

Bij de collectiemedewerkers van de bovenstaande musea is er nood aan een waardering van de bestaande collectie om een beter zicht te krijgen op de samenstelling en hiaten. Wanneer deze gekend zijn, kunnen schenkingen beargumenteerd verworven of geweigerd worden. Tevens kan de waarde van de gehele collectie bepaald worden en kan er afgestemd worden met andere collectiebeherende instellingen in Vlaanderen die naaimachines in de verzameling hebben. Dit maakt het mogelijk om beter en gerichter door te verwijzen of te herbestemmen.

De onderzoeksvragen die in deze waardering centraal staan, zijn:

  • Wat is de (cultuurhistorische) waarde van de collectie naaimachines in de Gentse collectie?

  • Welk verzamelbeleid dienen de musea te hanteren m.b.t. naaimachines?

In het rapport wordt er in eerste deel ingegaan op de naaimachine zelf. Wat is een naaimachine? Hoe werkt het, wie vond het uit en wat is de evolutie tot op vandaag? In het tweede deel van dit rapport wordt ingezoomd op naaimachines in museale collecties en meer specifiek op naaimachines in de Gentse museale collecties.

Het volledige rapport kan je hier nalezen.

ELNA_naaimachine_Collectie Industriemuseum
Foto: Collectie Industriemuseum
Anker_naaimachine_Collectie Industriemuseum
Foto: Collectie Industriemuseum
GeneralElectric_Naaimachine_Collectie Design Museum Gent_DMG_T_00824_ORANJE$4
Foto: Collectie Design Museum Gent
IndustrieleSingers_collectieIndustriemuseum
Foto: Collectie Industriemuseum
Pfaff_Naaimachien_Collectie Industriemuseum
Foto: Collectie Industriemuseum
c938395c-d325-6d48-4a29-54c4de8bc8b8
Foto: Collectie Industriemuseum
Singer_Naaimachine_Collectie Industriemuseum
Foto: Collectie Industriemuseum

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Waarderingstrajecten textielerfgoed

    Lees meer